Úmysly

Pondelok

06:30 † a živí pracovníci Mestských lesov; † Jozef a Helena Lukáčovci a syn Stanislav |

Utorok

18:30 † Ján Mojžiš; † rodina Bellová, Bačová, Molitorová a živá rodina |

Streda

06:30 † Ján a Anna Surovcovci, rodičia a súrodenci; † Jozef a Marta Balkovci |

Štvrtok

18:00 † Marta, Emília, Ján Lukáčovci, Oľga, Dominika Balogové a živá rodina; † Mária Mníchová (1. výročie) |

Piatok

08:00 † rodičia Ján a Anna a starí rodičia |
18:00 † Valéria Ďaučíková |

Sobota

18:00 † brat Jozef a živá rodina; † Anna Fajčíková (pohrebná) |

Nedeľa

07:30 † Ján a Janka Lukáčovci, Robert Jančík (1. výročie) |
09:00 Za farnosť, aby v našej farnosti vládla dobroprajnosť (priamy prenos) |
10:30 † rodičia, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; † Pavol Ďurica (otec Paľko) |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po rannej sv. omši od 07.00 hod.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Od stredy 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pozývame na ďalšiu prednášku v rámci Roka zdravého rozumu do klubu dôchodcov.

 

Oficiálne farské oznamy:
https://rkfu.webnode.sk/


Pozvánky