Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Od 18. – do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime v modlitbách na
všetkých kresťanov, zvlášť na tých, ktorí sú prenasledovaní a mučení.
2. V piatok večer vás pozývame na mládežnícku sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
3. V dňoch 16.01. – 12.02.bude prebiehať hlasovanie v Tescu v Turzovke a v Krásne nad Kysucou.
Môžete podporiť projekt obnovy lavičiek pri kaplnke na hore Živčáková.
3. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
4. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
5. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1171 – 1200
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky