Úmysly

Pondelok

06:00 + Vlasta, Viera, Oľga | Fk
12:00 za choré deti a za Dalibora a Máriu | Fk
18:00 + Ján a Mária Gejdošová | Fk
07:45 ZBP rod. Koreň a Bednář | CSŠ
18:30 + Juraj Tončík a Anna Pančíková | Br

Utorok

06:00 za BP pre vnukov Jakub, Matúš, Patrík | Fk
12:00 + Mária Pajchlová | Fk
18:00 + Karol a Anna a deti | Fk
18:30 + Števo Janotík | Br
16:00 za Pavla za vnútorné uzdravenie | Ns

Streda

06:00 + Jozefína Nehajová | Fk
12:00 + Karol Hančík | Fk
18:00 + z rod Špak | Fk
07:45 za BP v chorobe pre Martu | CSŠ
18:30 + Karol Hančík | Br

Štvrtok

06:00 + Tomáš, Helena, Imrich | Fk
12:00 + Mária Orolímová | Fk
18:00 + Alena | Fk
17:00 + Mária Orolímová | Br
16:00 | Ns

Piatok

06:00 + Alžbeta, Andrej, Františka | Fk
12:00 + František Sumega | Fk
18:00 + Novák Rudolf a Františka | Fk
17:00 + Maria a Vendelín Škerdová | Br
17:00 + Ján Šimurda | VK

Sobota

06:30 za veriacich | Fk
14:00 sobášny obrad | Fk
18:00 + Augustín a Mária a deti | Fk
07:00 | Br

Nedeľa

06:30 za rodinu Mrvovú | Fk
09:00 za zdravie a BP pre Evu, Róberta, Adama, Róberta Lepekovci | Fk
11:00 na úmysel | Fk
14:45 ZBP za Margitu "85 rokov" života | Fk
07:45 za rodinu Ninisovú | Br
10:00 + MUDr. František Kováčik | Br
18:30 | Br
09:15 za BP pre rodičov Máriu a Ladislava | VK
16:00 + Ján Žák | Ns

Oznamy

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Od 18. 01. – 25. 01. 2023 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme lektorov.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na
Brezovci po sv. omši o 8:45.
– Farská katolícka charita v spolupráci s Sp.KCH a sestrami
Vincentkami pozýva dôchodcov na fašiangové posedenie do
Cirkevnej školy v nedeľu, 22.1.2023 o 14:00 hod.
– Mesto Dolný Kubín organizuje zbierku pod názvom “Aj sviečka
môže pomôcť”, v ktorej sa vyzbierané použité aj nové sviečky zašlú
na Ukrajinu. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
– Rodiny z deviatnika vo Vyšnom Kubíne darovali na potreby kostola
100 Eur. Pán Boh zaplať!
– Pán života a večnosti povolal k sebe pána kostolníka Stanislava
Bernoláka, pohrebná sv. omša bude v utorok o 14:00 v kostole na
Brezovci.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Hojová .


Pozvánky