Úmysly

Pondelok

18:00 + Božena Šlézová a Juliana | Fars.kost./ slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 + rodičia Martin, Mária a súrodenci | Kost.sv.Jozefa/ slov.

Streda

18:00 + členov r. Vassovej a Némethovej | Fars.kost./ slov.

Štvrtok

18:00 Nedávno zosn. Alžbeta Kovácsová | Fars.kost./ slov.

Piatok

17:00 | Fars.kost./ maď.
18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Fars.kost./ slov.

Sobota

07:00 | Fars.kost./ maď.
08:00 Za Božiu pomoc a porozumenie v rodine | Fars.kost./ slov.

Nedeľa

07:00 +Ján, otec a syn Ivan | Kost.sv.Jozefa/ slov.
08:00 | Fars.kost./ maď.
09:30 + Ondrej a Alžbeta, rodičia a súrodenci z oboch strán | Fars.kost./ slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/ maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (15.1.2023)

  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás modliť sa na tento úmysel.

  • Nedeľa Božieho slova

Budúca nedeľa je nedeľa Božieho slova, má to byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Aj pri tejto príležitosti vás pozývame k čítaniu Božieho slova, k rozjímaniu a k dennej modlitbe s Božím slovom.

  • Svätomartinská zbierka 2022

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652 Eur. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej diecézy sv.Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje !

 

V Bratislave, dňa 15.1.2023                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky