Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Kristínu a Miroslava. Poďakovanie za dožitých 70 rokov Agnesky a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu |

Utorok

08:00 + z rodiny Hmeľarovej |
18:30 + Pavol a Elena a svokrovci |

Streda

08:00 + Eva Miterová |
18:30 Za duchovných otcov našej farnosti |

Štvrtok

08:00 + Ľudovít |
18:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu |

Piatok

08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá |
18:30 + brat Štefan |

Sobota

08:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov Agnesy a prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého do ďalšieho života v kruhu rodiny | sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa

08:00 Poďakovanie darcom, ktorí prispeli do zbierok pre núdznych a prosba o Božiu milosť | Tretia nedeľa v cezročnom období (Nedeľa Božieho slova)
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Ján a Mária a svokrovci Tibor a Edita |
18:30 + manžel Ján, dcéra Ľubka, syn Dušan, rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – Od 18. 1. do 25. 1.
je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Preto aj adorácia vo
štvrtok, 19. 1., bude moderovaná na tento úmysel.

• Prednáška – V piatok 20. 1. o 19.30 Vás pozývame do
Fcentra na prednášku na tému – „Ako mi judaizmus pomáha byť
lepšou kresťankou“. Prednášku bude viesť ThDr. Mgr. Lucia
Hidvéghyová, PhD., vedúca Katedry biblických a historických vied,
ktorá študovala v Jeruzaleme. Prednáša Starý zákon a už roky sa
venuje židovsko-kresťanskému dialógu, okrem iného aj v rámci
cyklu prednášok “Otvárame dvere”, organizovanom Teologickou
fakultou Trnavskej univerzity v spolupráci so Židovským kultúrnym
inštitútom.

• Stretnutie miništrantov – V sobotu, 23. 1., pozývame
miništrantov, ale aj tých, ktorí by chceli miništrovať na stretko,
ktoré začne o 9.00 pred kostolom.

• Farský bál – Po dvojročnej prestávke vás aj tento rok chceme
pozvať na farskú fašiangovú zábavu – ples, ktorá sa bude konať 18.
2. 2023 v Istra Centre. Cena lístka je 45 eur v ktorom je zhrnutá
večera a malé občerstvenie. O dobrú náladu sa postará hudobná
skupina BeHappy. Lístky si môžete rezervovať v našom ONLINE
rezervačnom systéme už od dnes (15.1.2023) na webe
devinska.fara.sk/registracia-bal. Bližšie informácie sú na nástenke
(plagátiku) a na našej farskej webovej stránke.

• Púť do Ríma – V sakristii kostola sa môžete do 22. 1. 2023
prihlasovať na púť do Ríma. K prihláseniu treba tieto info: meno
a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo dokumentu,
na ktorý budete cestovať (pas alebo OP), telefónny a mailový
kontakt. Zároveň si v sakristii môžete vyzdvihnúť pokyny
k zaplateniu púte.