Úmysly

Pondelok

17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 16. januára 2023

V pondelok o 17:00 hod. v Krnči sv. omša je obetovaná za život. Touto sv. omšou sa pripájame k štafete slávenia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života na Slovensku.


V pondelok o 18:00 hod. v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


Budúcu nedeľu, 22. januára, pri rannej sv. omši o 7:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Charbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vložme tento úmysel do osobnej a spoločnej modlitby.


Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chcú sa prihlásiť do kňazského seminára, nech sa v priebehu januára nahlásia na farskom úrade.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára t.r. v Pastoračnom centre. Večerom nás bude sprevádzať ľudová hudba Slák a DJ Peter. Tešiť sa môžete na výbornú večeru, polnočnú kapustnicu, víno, skvelú zábavu, priateľov a tombolu. Cieľom tomboly je podpora zbierky na pokračovanie reštaurovania ďalšej časti hlavného oltára z farského kostola v Bošanoch. A tak, kto by chcel prispieť nejakým darčekom do tomboly, môže ho priniesť na faru alebo do sakristie kostola. Vopred ďakujeme. Vstupenky na ples si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY 3

 

zdroj: bosany.fara.sk/clanok/farske-oznamy-16-januara-2023