Úmysly

Pondelok

07:00 Za ružencové bratstvo |

Utorok

18:30 + rodina Šuleková, Olšiaková a Badínková |

Streda

07:00 Za Božie požehnanie |
18:30 + Ján a Mária Milo a za zdravie Juraja |

Štvrtok

07:00 Za farnosť |
18:30 + rodina, svokrovci, setra a jej rodina a Jozef |

Piatok

07:00 Za Božie požehnanie |
18:30 + Ján Mojžita a st. rodičia |

Sobota

07:30 + Ján a Roman Kankovci |

Nedeľa

07:30 Za farnosť |
10:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Michálekovú |
11:15 Na úmysel | Sekier Háj

Oznamy

  • Ranné sv. omše budú rorátne.
  • V štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nepoškvrneneého počatia Panny Márie.
  • V štvrtok pozývame dôchodcov na pracovné adventné raňajky na faru.
  • V piatok bude vystavená sv. Oltárna od rannej do večernej sv. omše.
  • Upratovať kostol prosíme 8. skupinu v sobotu po rannej sv. omši.
  • Ďakujeme animátorom, ktorí od včera do dnes robili program pre deti, ktoré na fare  čakali Mikuláša.
  • Dnes o 15.00 bude prvonedeľná pobožnosť
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Ešte stále je možnosť zapísať na sv. omše, slúžené do konca júna.
  • Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti 25.12. Záujemcovia sa môžu zapísať pri vchodoch do kostola. 

Pozvánky