Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Erik, Michal, Lýdia | Sabinov
18:00 ZPB rod. Štvartáková | Sabinov

Utorok

06:15 +Alena +Marek +Anna | Sabinov
18:00 +Július | Sabinov
06:00 +Jozef +Mária +Michal +Lenka | Jakubovany

Streda

06:15 +Anton +Jozef +Demeter +Oľga | Sabinov
18:00 ZBP Imrich a Mária s rod. | Sabinov
06:00 +Mikuláš +Margita +Vincent | Orkucany

Štvrtok

06:15 ZBP Augustín, Mária s rod. | Sabinov
08:00 | Sabinov
18:00 Za obrátenie Alžbeta a Ján | Sabinov
18:00 +Jozefína +Gustáv +Monika +Marek | Jakubovany
17:00 +Mária +Helena +František | Orkucany

Piatok

06:15 ZBP Vladislav a Slavomír s rod. | Sabinov
18:00 +Marcel +Marta | Sabinov
18:00 +kňaz Vendelín a rod. | Orkucany

Sobota

06:45 Za bohuznámych kňazov | Sabinov
18:00 ZBP Bruno, Eleonóra, Denisa, Gabriela | Sabinov
18:00 +Jozef +Justína +Ladislav +Bartolomej | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP František, Mária | Jakubovany
09:00 +Alžbeta +Ondrej +Pavol +Štefan | Orkucany

Oznamy

Slávnosť NEpoškrneného Počatia V adventom období slávime aj slávnosť Nepošvrneného Počatia Panny Márie a to konkrétne vo štvrtok 8.12. Je to prikázaný sviatok, preto nezabudnime na účasť na sv. omši. Adorácia vo štvrtok nebude!

ADVENTNÝ ORGANOVÝ RECITÁL V týchto dňoch si pripomíname 10 rokov od chvíle keď sa v našom Farskom kostole prvýkrát rozoneli tóny nového organa. Toto výročie si pripomenieme Adventným organovým recitálom v nedeľu, 11.12. o 15.30 v ktorom nám sabinovský rodák Marek Vrábel predstaví diela svetových majstrov. Spoluorganizátorom koncertu je okrem Farnosti aj Mesto Sabinov a Mestské kultúrne stredisko. Vstup je voľný.

POĎAKOVANIE – ZBIERKA NA CHARITU Srdečné Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí ste v zbierke na charitu 27.11. prispeli celkovou sumou 1440,50€ – Sabinov – 774,60€, Jakubovany 477,80€, Orkucany 188,10€.

PONUKA KNIHY Jozef Kozák: Prvá a posledná; Kňaz Košickej arcidiecézy ponúka výber zamyslení prednesených v Rádiu Lumen. Odporúčaná cena je 8€. Knihu si môžete zakúpiť na Farskom úrade.

PONUKA VIANOČNÝCH OBLÁTOK Ponúkame Vianočné oblátky, ktoré pečú naši farníci z Jakubovian. Cena balíčka (10ks) je 2€. Oblátky si môžete kúpiť v sakristii našich kostolov.

SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VIANOCAMI Pripomíname, aby ste nahlásili v sakristii tých chorých, ku ktorým nechodíme každý prvý piatok a chcú pred Vianocami prijať sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu. Urobte tak do konca týždňa.