Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

08:00 | Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
18:00 |
16:00 | Šuja
16:00 | Malá Čierna
17:30 | Veľká Čierna
17:30 | Ďurčiná

Piatok

06:30 | Kántry
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 3.skupiny.
06:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 | Kántry
18:00 | Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30 h. Prosíme zapísať sa do zoznamu.

Nedeľa

08:00 | Tretia adventná nedeľa - gaudete
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes (4.12.) o 14 h modlitba sv. ruženca, v Rajci aj prvonedeľná pobožnosť + stretnutie pri káve v Pastoračnom centre, kde bude priestor na Vaše podnety, návrhy.
  
   
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich úmysel: Príchod Božieho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
     
   
Pozývame všetkých na rorátne sv. omše:
– pondelok až sobota v Rajci o 6:30,
– Ďurčiná piatok o 6:45.
   
   
V nedeľu o 8:00 h – svätá omša v Rajci (pri príležitosti sviatku svätého Ambróza) s úmyslom „Za všetkých živých aj zomrelých včelárov a ich rodiny“
   
Každú sobotu po večernej svätej omši pozývame k modlitbe pri adventnom venci v areáli kostola. Obetujeme za pokoj v rodinách, vo svete…
  
  
Po svätých omšiach je možnosť zapísať si úmysly sv. omší na nový liturgický rok v sakristií do júla 2023. Pri diktovaní treba vždy uviesť úmysel, či ide o živých alebo zosnulých.
  
  
Dňa 9. decembra. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní. …Viac informácií
     
   
Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných 25+ mužov a ženy.
Uskutoční sa 10. decembra 2022  v čase 8:30 – 17:00 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, chvály, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede…Prihlásiť sa môžete do 4. 12. 2022 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. …Viac informácií a registrácia

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne Vás srdečne pozýva na jubilejný 10. benefičný koncert hospicu, ktorý sa uskutoční na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2022 o 15:00 h v Piaristickom kostole v Trenčíne. Predstaví sa slovenské operné duo La Strada. …Viac informácií

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,

– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– dvojmesečník Rádia Maria.
Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky