Úmysly

Pondelok

18:00 † Michal a rodičia z oboch strán | Močenok

Utorok

18:00 † rodičia Jozef, Eva a syn Miroslav | Močenok

Streda

06:00 † Ján, Mária, Jozef, Alžbeta a rodina Poldiová | Močenok

Štvrtok

07:00 † Eugen a Veronika Horňákoví, deti Štefan, Eugen, Veronika a Oľga | Močenok
08:30 † Rafael a Eva Lenickí (M) | Horná Kráľová
17:00 † Július, Mária Lenčéšoví a Daniela | Horná Kráľová
18:00 † Jozef, Helena Blehoví, syn Marián, rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Ladislav Bihari | Horná Kráľová
18:00 † Vojtech a Jozefína Straňákoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Sobota

06:00 † Gabriel, rodina Pápayová a Šimková | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Ján Podhradský | Močenok

Nedeľa

07:00 † Anna a Jozef Hippoví, syn Michal, Jozef, dcéra ?Mária a Vladimír | Močenok
08:30 † Jozef a Alena Kiššoví | Horná Kráľová
09:30 † Gabriel, Apolónia Lenčéšoví, syn Juraj (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Ľ. spomienka sv. Mikuláša, biskupa
Streda: Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Piatok: Féria
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej 
Nedeľa: 3. Adventná nedeľa

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: 985 – 1202 (ul. Úzka, Borzagoš, Hájska)  v sobotu ráno po sv. omši 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  400 – 420, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod. –  Prvonedeľná pobožnosť

Močenok   

14.30 hod. – Prvonedeľná pobožnosť

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 4.12.2022 sa koná pravidelná zbierka na charitu. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať.

 

Spovedať chorých a starých po domoch pred vianočnými sviatkami budeme v piatok 9.12. 2022 od 8.00 hod.. Prosím zapíšte v sakristii kostola, tých ktorí majú záujem. Prosíme Vás, ak sú Vaši starí a chorí aktuálne pozitívny, alebo majú akútne respiračné ochorenia, alebo virózu aby ste ich prihlásili po uzdravení – dohodneme sa osobne, aby sme aj my mohli fungovať vo farnosti a neprenášali ochorenia na iných. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

 

stredu 7.12. a v sobotu 10.12 2022 budú ráno roráty o 6.00 hod. Môžete si ako obvykle priniesť so sebou lampášiky, a tak spoločne budeme očakávať príchod Božieho Syna na tento svet.

 

Vo štvrtok 8.12. je cirkevne prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú v Hornej Kráľovej o 8.30 hod. (M) a 17.00 hod. v Močenku 7.00 a 18.00 hod.

 

piatok 9.12. po večernej sv. omši Vás pozývame do Pastoračného centra na premietanie filmu. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Možnosť sv. spovede pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti 17.12.2022 t.j. v sobotu. V Močenku od 9.00 – 11.30 hod., 14.00 – 15.30 hod.; Horná Kráľová 9.00 – 11.30 hod.

 

V sobotu 10.12.2022 o 17.00 hod. Vás srdečne pozývame v rámci adventných koncertov do nášho Farského kostola na organový koncert známeho slovenského organistu Stanislava Šurína a speváčky Zuzany Šebestovej. Program koncertu je na výveske a plagáte. Vstupné je dobrovoľné.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

4. december

 

2.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Šuvada

 

p. Hanková

p. Horňáková

K. Rábeková

Pondelok

5. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Utorok

6. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Kollárová

 Streda

7. december

6.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Straňáková

Štvrtok

8. november

 

7.00 hod.

 

 

 

18.00 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Eisellová

 

Z. Škopková

p. Kútna

p. Straňáková

Piatok

9. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

10. november

 

 

6.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

11. november

 

3.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Horňáková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky