Úmysly

Pondelok

10:00 | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 + Miroslav Ivan | Františkánsky

Utorok

10:00 + rodičia Miroslav a Mária Hastíkoví a starí rodičia Miklušičákoví | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 + Rozália Osadská (1. výročie) | Františkánsky

Streda

10:00 | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Františkánsky

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
17:00 poďakovanie za 70 rokov života a za Božiu pomoc | Farský
17:00 + starí rodičia, synovia a nevesta | Kostolište
18:30 za farníkov | Františkánsky

Piatok

07:00 + rodičia Vendelín a Mária Trankovičoví | Františkánsky
18:30 + rodina Fabiánová a Nagyová | Františkánsky

Sobota

07:00 + Štefan | Františkánsky
18:30 + rodičia Izeroví, brat František a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Ján a Žofia Klingoví | Františkánsky
08:00 + rodičia Rudolf a Anna Filipkoví | Farský
09:00 + Albert a Rozália Michalovičoví | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + manžel Michal Zárecký (1. výročie) | Františkánsky
18:30 + rodičia Alojz a Mária Sokoloví a starí rodičia | Františkánsky

Oznamy

  • Do štvrtka 8.12. pokračujú v našej farnosti misie a zároveň naša tradičná Malacká novéna. Misijný program vám pravidelne pripomenú bratia kapucíni, ale sledujte si aj na farskej stránke.

    Na záver misií, vo štvrtok, bude pri sv. omšiach ofera pre misionárov. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

  • Pripomínam, že v tomto týždni (5.12. – 9.12.) bude kancelária farského úradu zatvorená. V neodkladných záležitostiach sa môžete obrátiť na niektorého z kňazov prostredníctvom mobilných tel. čísel zverejnených na stránke farnosti. Ďakujeme za pochopenie.

  • Vo štvrtok, na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, budú sv. omše vo františkánskom kostole o 7:00 h. a 18:30 h., vo farskom kostole o 17:00 h. a v Kostolišti takisto o 17:00 h.

  • Zapíšte, prosím, v priebehu týždňa svojich chorých k Vianočnej sv. spovedi. Zapisovať môžete v sakristii po sv. omšiach.

  • V sobotu od 10:00 do 12:00 h. bude v priestoroch fary zbierka pomoci pre utečencov a ľudí v núdzi, ktorí trpia zimou. Zbierať budeme pánske bundy, pánske zimné topánky č. 42 – 46, deky, pánsku spodnú bielizeň, pánske nohavice veľkosť max. L a sladkosti. Ak chcete pomôcť, tak noste veci čisté, funkčné a spodnú bielizeň samozrejme novú. Srdečná vďaka.


Pozvánky