Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
10:30 |
14:00 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Dnes, o 11:30 vás pozývame na požehnanie nového kríža na veži kostola.
• Kysucké kultúrne stredisko a Farnosti Kysuckého Nového Mesta vás srdečne pozývajú dnes o
17:00 do Kostola Panny Márie na Adventný koncert.
• Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky nášho
farského kostola. Sväté omše budú o 6:30 a 18:00 a v stredu večer vigílna sv. omša.
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu, na ktorej budeme vyprosovať pre
nášho diakona Zdenka Mravca potrebné milosti k jeho kňazskej službe.
• V sobotu 10. decembra 2022 o 10.00 h pri svätej omši vo Farskom kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Žiline na Vlčincoch vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou otca biskupa Mons.
Tomáša Galisa príjmu kňazské svätenie dôstojní páni Zdenko Mravec a Jozef Poláček. Primičnú
svätú omšu bude náš farník Zdenko Mravec slúžiť v nedeľu o 14:00 hod. Všetci ste srdečne
pozvaní. Upozorňujeme, že z dôvodu primícií svätá omša v nedeľu o 9:00 nebude. Autobus na
vysviacku pôjde od Billy o 9:00.
• Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí tento týždeň prišli pomôcť upratať kostol
a faru.
• V piatok 9. 12. 2022 pozývame všetky deti na detské kresťanské stretko, ktoré sa bude konať
v kostole v Radoli od 16.00 do 17.00. Čaká na Vás veľa hier, aktivít a zábavy. Oblečte sa
prosím športovo, v prípade priaznivého počasia budeme hrať 1 hru vonku.
• Minulý týždeň sa v zbierke na charitu vyzbieralo 2.600 € a dnes sa koná prvonedeľná zbierka
na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníka a
ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9. decembra 2022 od 9.00 do
17.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke školy www.oata.sk.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele


Pozvánky