Úmysly

Pondelok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO

Piatok

06:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO Detská sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Dnes sú v našej farnosti hody. Slávnostná sv. omša je o 10:45. Po sv. omšiach sa koná výročná
farská hodová ofera. Za obvyklých podmienok môžeme vo farskom kostole získať úplné odpustky.
2. Pozývame vás na rorátne sv. omše, ktoré bývajú od pondelka do piatku vo farskom kostole vždy
ráno o 06:00. Prineste si so sebou kahance, sv. omše bývajú iba pri sviečkach.
3. Vo štvrtok na sviatok Nepoškvrnenej sa pri sv. omšiach bude konať vysluhovanie sviatosti
Pomazania chorých. Na pomazanie môžu pristúpiť osoby staršie ako 60 rokov. Mladší, ktorí majú
vážnu chorobu, nech sa prídu poradiť s kňazom pred sv. omšou do sakristie.
4. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu. Po sv.
omši čaká na deti malé Mikulášske prekvapenie, po ktorom na námestí pred kostolom rozsvietime
vianočný stromček. Sv. Mikuláš rozsvieti vianočný stromček na námestí pred MU už v utorok
o 16:00.
5. Rozpis spoločných predvianočných sv. spovedí v našom dekanáte je vo výveske pred kostolom.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 991 – 1020
Kalinov: v utorok po sv. omši


Pozvánky