Úmysly

Pondelok

06:00 †Jozef, Anna a Irena | Bazilika minor-Pondelok po 2. adventnej nedeli
08:30 †Slavomír Kohútik | Bazilika minor
16:30 Za kňazov | Bazilika minor
18:00 †Angela, Ján a Anna | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Štefan a Ján | Bazilika minor-Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
08:30 †Mariana (1. Výr.) | Bazilika minor
16:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Mária a Mária | Bazilika minor-Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
08:30 Za nového diecézneho biskup | Bazilika minor
16:30 Za deti | Bazilika minor
18:00 †Terézia, Karol a Jozef | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť Prikázaný sviatok
08:30 †Ľudmila | Bazilika minor
16:30 †František, Anna a Vojtech | Bazilika minor
18:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Piatok

06:00 †Ján | Bazilika minor-Piatok po 2. adventnej nedeli – Za upevnenie rodín (zimné kántrové dni
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 ZBP Jaroslav, Ján, Mária s rod. | Bazilika minor- detská
18:00 ZBP Daniel | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Sidónia a rodičia | Bazilika minor-Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka
18:00 †Pavol | Bazilika minor
06:00 | Malý Slavkov
06:00 | Stráne pod Tatrami

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-3. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00 †Jozef Vida | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 ZBP Mária a Michal 50. Výr sob.) | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK 2. ADVENTNÁ NEDEĽA, 04.12.2022

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred
každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty okrem štvrtku.

PRIKÁZANÝ SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
Vo štvrtok 8. decembra je prikázaný sviatokslávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie. Sv. omše v bazilike budú o 6:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod.
Pripomíname, že prikázaný sviatok zaväzuje kresťana katolíka svätiť ho ako
nedeľu, tzn. zúčastniť sa sv. omše (platí aj večerná sv. omša v deň predtým) a
podľa možnosti sa zdržať takej práce, ktorá tento sviatok znesvätí. Keďže na
Slovensku je to pracovný deň, samozrejme, deti idú do školy a dospelí do práce.
Povzbudzujeme Vás však, aby sme prežili tento deň ako prikázaný sviatok.

VIANONÉ DAR EKY PRE ĽUDÍ V DOMOVE DÔCHODCOV
Aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripravi vianoné dareky seniorom, ktorí
bývajú v Domove dôchodcov, kde poas roka chodíme slúži sv. omše. Žije v om
približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíky, v
ktorých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť,
ponúkame Vám možnos prispie do pokladniky s nápisom „Vianoný balíek
pre seniorov“. Je umiestnená v bazilike pri hlavnom východe. Môžete prispieť aj
poslaním na farský účet. Do poznámky napíšte “Seniori”. Vopred akujeme za
Vašu štedros .

ZÁPISY ÚMYSLOV SV. OMŠÍ
Od pondelka 5. decembra v ase úradných hodín budeme na farskom úrade
zapisova úmysly sv. omší na mesiace január až jún 2023. Aby sa vyšlo v ústrety
ím viacerým, na konkrétny dátum prijmeme od jednej osoby max. 2 úmysly a
ostatné úmysly odslúžime priebežne podľa voľných dátumov. Nedele a prikázané
sviatky sú vyhradené pre úmysly kazov, ktoré sme povinní odslúži . Rovnako
utorky večer, ktoré prichádzajú sláviť iní kňazi do rádia Lumen. Prosíme o Vaše
pochopenie a ohľaduplnos . Prijmeme aj úmysly, s ktorými súhlasíte, aby sa
odslúžili mimo našej farnosti bez stanovenia presného dátumu. Pošleme ich
kňazom, ktorých aj týmto spôsobom môžete podporiť.

KRUCIÁTA OSLOBODENIA ČLOVEKA
Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o Kruciátu oslobodenia človeka na alšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 7. decembra po skončení večernej sv.
omše v priestoroch charity.

SPOLOČENSTVO TEOFIL
Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov ôsmeho, deviateho
ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil
10. decembra po večernej sv. omši o 19:00 do charity. Tešíme sa na vás!

PONUKA PRE DETI SV. OMŠE SO SVÄTÝM DEDKOM JOACHIMOM
Pripomíname, že každý pracovný deň (pondelokpiatok) o 16:30 hod. v
bazilike mávame pre deti rorátne sv. omše. Svätý dedko Joachim, ktorý bol
dedkom Pána Ježiša, rozprávame deťom príbehy Starého zákona. Deti, prineste
si na tieto sv. omše elektrické lampášiky. V utorok a štvrtok dostanete po sv. omši
teplý čaj a drobnú sladkosť. Priveďte aj Vašich rodičov, starých rodičov a
súrodencov. Tešíme sa na Vás! Deti, ktoré budú mať všetky nálepky, čaká po
skončení malý darček.

RORÁTNE SV. OMŠE
Pozývame Vás vo všedné dni na rorátne sv. omše ráno o 6:00 hod v bazilike.
Sú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle zažatých sviec. Prineste si na
tieto sv. omše vlastné lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme Vás,
aby ste prichádzali na tieto sv. omše. Ak Vám to čas a okolnosti dovolia, skúste
prísť v Advente na všetky tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

DETI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY NA OBRAZOVKE RTVS
Pod záštitou farnosti Kežmarok a našej milej p. učiteľky sestry Serafíny z rehole
sestier Satmárok piekli a tvorili deti z Materskej školy sv. Kríža rôzne sladké
dobroty do relácie ORIENTÁCIE pre RTVS. Vysielať sa bude táto relácia
ORIENTÁCIE na Dvojke v túto nedeľu 4.12. o 13:50 a v repríze v pondelok
5.12. o 9:35. Srdečne Vás pozývame k jej sledovaniu. Ďakujeme sestre Serafíne
za všetku prácu, ktorú s deťmi vykonala.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

OPÄŤ VÁM PONÚKAME FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Pre veľký záujem sme pripravili dotlač nášho farského stolového kalendára.
Obsahuje fotky z kvetinovej výzdoby, ktorú sme mali v bazilike na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky.
Ponúknite ho aj do Vašich rodín, príbuzným, taktiež ho vezmite do Vašich úradov
a kancelárií. Cena je 2, EU
R.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU MINIŠTRANTOV
Naša aktivita výroby a predaja adventných vencov na podporu miništrantov sa
stretla so záujmom, ktorý prekonal naše očakávania. Predaj vencov vyniesol
sumu 1444, EUR. Ďakujeme tým, ktorí nám pomohli s ich výrobou, ako aj
tým, ktorí si ich zakúpili.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA CHARITU
Minulú nedeľu sa konala jesenná zbierka na Katolícku charitu. Naša farnosť
prispela celkovou sumou 3193, EUR (farnosť 2788 + kláštor
redemptoristiek 405) Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého darcu.

ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY
Ponúkame Vám nové číslo časopisu Nové Horizonty časopisu pre teológiu,
kultúru a spoločnosť. Je to kvalitné čítanie. Dočítate sa v ňom napríklad
o význame synodality, ku ktorej povzbudzuje pápež František, alebo zamyslenie
na tému „Stratila sa mládež z Cirkvi?“. asopis si kúpite pri východe z baziliky.
Cena je 1, EUR.

V JEHO DŇOCH BUDE PREKVITAŤ SPRAVODLIVOSŤ
A PLNOSŤ POKOJA (
Ž 72)

Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” – “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

PREDSTAVENIE JEŽIŠA V CHRÁME
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Predstavenie Ježiša v
chráme.
Je to štvrté tajomstvo radostného ruženca. V tejto časti sa dozviete
duchovné posolstvo biblickej udalosti, keď Mária s Jozefom priniesli na 40. deň
po narodení dieťa Ježiša do jeruzalemského chrámu.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Evanjelista Matúš predstavuje Jána Krstiteľa ako proroka, pričom zdôrazňuje
predovšetkým jeho výzvu na obrátenie, odhaľuje pokrytectvo a vyžaduje
zodpovednosť. Viera nie je klamlivou istotou založenou na nábožnosti vyznávanej
len ústami, ale je vždy novým a skutočným záväzkom „prinášať ovocie pokánia“.
Dôrazom na „ovocie“ Ján vyzýva na etické konanie, ktoré je odpoveďou na plán
spásy Otca, ktorého vôľou je vždy a v každom prípade zachrániť človeka. Podľa
vzoru Boha aj človek je povolaný rodiť výhonky zo suchých kmeňov a svetlo na
cestách temnoty a smrti. Všetci sme pozvaní prinášať tomuto svetu Božiu nádej.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA DODATOK

USMERNENIE K ADVENTNÉMU OBDOBIU
Adventom začal nový cirkevný rok. Ako nedeľné evanjelium sa v tomto
cirkevnom roku najčastejšie číta Evanjelium podľa Matúša. Adventné obdobie má
dvojaký význam. V prvej časti (do 16. decembra) sa zameriavame na myšlienku
druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V druhej časti (od 17. decembra) sa
pripravujeme na slávnosť Narodenia Pána, ktorou si pripomíname prvý príchod
Božieho Syna na svet pred viac ako 2000 rokmi. Napriek vonkajšiemu tlaku
reklám a rôznych akciových ponúk, pamätajme, že Advent nie sú Vianoce!
Preto Advent má byť časom stíšenia, modlitby a duchovných predsavzatí, ktoré
nám pomôžu duchovne sa pripraviť na vianočné sviatky, ktoré začínajú
v podvečer na Štedrý deň.

VYSVETLENIE NÁUKY CIRKVI O NEPOŠKVRNENOM POČATÍ
Pravdu o nepoškrvnenom počatí Panny Márie vyhlásil 8. decembra 1854 pápež
Pius IX. Táto dogma hovorí, že Mária bola už od začiatku svojej ľudskej existencie
ochránená od dedičného hriechu. Táto ochrana sa dotýka predovšetkým
morálnych dôsledkov dedičného hriechu, tzn. Mária sa nedopustila počas svojho
života ani ťažkých, ani ľahkých hriechov. Nebola však uchránená od všetkých
dôsledkov dedičného hriechu. Mária poznala bolesť, vo svojom živote prežívala
utrpenie a napokon zakončila svoju pozemskú púť a bola vzatá do neba. Náuka
Katolíckej cirkvi jasne hovorí, že toto uchránenie pred každou prítomnou aj
budúcou vinou pochádza od Ježiša Krista pre budúce zásluhy jeho vykupiteľskej
obeti. Teda aj Božia Matka ako každý človek potrebovala Kristovu milosť a jedine
Kristovou milosťou bola zachránená.

HOSPODÁRNE NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
Už sme Vám spomínali, že Prešovský samosprávny kraj v tomto roku podporil
dotáciou tri naše podané projekty: 1. Obnovu kaplnky sv. Jána Nepomuckého v
Kežmarku vo výške 61 200, EUR; 2. Rekonštrukciu Kultúrnopastoračného
centra na našej filiálke Stráne pod Tatrami vo výške 10 000, EUR 3. Vypracovanie
projektovej dokumentácie na postupnú obnovu budovy vedľa zvonice pri bazilike
v Kežmarku vo výške 9000, EUR. Chceme Vás informovať, že v týchto dňoch
sme obdržali z Prešovského samosprávneho kraja písomné vyjadrenie, že
pri vykonaní finančnej kontroly vyúčtovania výdavkov na všetky tieto
projekty neboli zistené žiadne nedostatky. Znamená to, že projekty boli z
našej strany spracované kvalitne a v uplynulých dňoch nám Prešovský
samostatný kraj sľúbené dotácie poukázal na farský účet.

V BETLEHEME NOVINA
Vo výstavnej sieni na ul.Dr. Alexandra 11 sa v dňoch od 24.11.2022 do 30.1.
2023
sa koná výstava keramických betlehemov.Výstava je prístupná
v
pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Vstupné je 1,EUR.

POZÝVAME VÁS NA ADVENTNÉ KONCERTY
V
štyri adventné nedele sa v našom meste postupne konajú štyri adventné
koncerty so začiatkom vždy o
17:00 hod.. Dnes 4.12. v auditóriu evanjelického
lýcea;
11.12. v Mariánskom kostole; 18.12. v Gréckokatolíckom chráme.
Vstupné je dobrovoľné. Srdečne Vás pozývame.

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Gymnázium sv. Jána Pavla II. v
Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod.

v
budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu
cudzích jazykov, prírodovedných p
redmetov a informatiky. Navyše ponúka
bezpečné prostredie s
dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov.

ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI
Na budúci týžde v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je
jeden de. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná
obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. V našej farnosti to bude v piatok
9.12. s formulárom pri všetkých sv. omšiach: Za upevnenie rodín.

Slovo kántry oznauje cirkevné pôstne dni predpísané Katolíckou cirkvou, ktoré
pripadajú na zaiatok každého zo štyroch roných období. V minulosti sa nazývali
kvatembrové dni (odvodené od latinského slova quattuor, iže štyri), lebo sa
konajú v štyroch roných obdobiach. Názov kántry súvisí so slovami kántriť tzn.
ničiť. Pre veriaceho loveka sú to dni modlitieb, dobrých skutkov a pôstneho
sebazapierania teda to, o v nás skutone nií hriešne sklony a zlozvyky.

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky