Úmysly

Pondelok

08:00 + Anna Babicová |

Utorok

08:00 + rodičia Rajnicovci a Novákovci |
17:00 - za Božiu pomoc pre rodinu Markovu |

Streda

08:00 + Emília a Leopold Dvořákovci |
17:00 + Peter Fekiač, rodičia a bratia | Krivec

Štvrtok

08:00 + Peter Vreštiak, Jozefovia a a rodičia z oboch strán |
17:00 - za Božiu pomoc pre Ľudovíta Máčaja |
17:00 - | Krivec

Piatok

08:00 + Jozef a Mária Maličkí, Jozef s manželka Františka |
17:00 + Ján a Emília Kamenskí (č.703) a starí rod. z oboch strán |

Sobota

08:00 + Elena Uhrinová (1.výr.) |
17:00 + Peter Krnáč a rodičia |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Anna, Augustín, Mária, Milan a Ján Žilka |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Vasilovej.
  • V sakristii môžete nahlásiť chorých (nie prvopiatkových), ktorí chcú prijať sviatosti pred
    Vianocami. Termín ich spovedania vyhlásime nabudúce.
  • Erko stretnutie pre deti dnes vo farskej klubovni od 13.30 h. pre všetky deti.

Pozvánky