Úmysly

Pondelok

06:00 + Pavol a Terézia Drigel | Fk
12:00 + Mária a František Šandor | Fk
18:00 + z rod. Burošovej | Fk
18:30 + z rod. Stolárikovej | Br

Utorok

06:00 + Štefan, Mária, Štefan a Editka | Fk
12:00 + Katarína, Jozef Kubala | Fk
18:00 poďakovanie za narodenie dieťaťa a BP pre obe deti | Fk
17:00 + Mária Šikalová | Br
16:00 + Peter, Daniela, Monika z r. Filekových | Ns

Streda

06:00 + Terézia a Jozef Vrabec | Fk
12:00 + Terézia Pavlíková | Fk
18:00 ZBP Katarína - 50 rokov s rod. | Fk
16:00 za zdravie Vladimíra a Alexandru Pilch | Ns
18:00 + Franz Knelli a Ján Meľo | Br

Štvrtok

06:00 za veriacich | Fk
08:00 za zdravie pre synov Vojtecha a Zbignieva L. | Fk
12:00 + Miroslav Hlina | Fk
14:45 + Ondrej Farbák | Fk
18:00 + Cyril a Alžbeta Kohár | Fk
09:00 + Gabriela | Br
16:00 za zdravie Františka | Br
18:30 | Br
17:00 + Viliam a Žofia | VK

Piatok

06:00 + Jozef a Zuzana Reviľák | Fk
12:00 + Milan Dragan | Fk
18:00 + Karolína, Anton, Jozef Sopčák | Fk
17:00 za ľudí, ktorých privádzame do Betlehema | Br
17:00 + Milan Lipničan | VK

Sobota

06:30 + Ondrej a Michal | Fk
18:00 za tých, na ktorých si nik nespomína | Fk
07:00 + z rod. Slávikovej | Br

Nedeľa

06:30 za zdravie a obrátenie pre rod. Medveckú | Fk
09:00 na úmysel | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za kňazov a rehoľníkov z komunity Cenacolo | Fk
07:45 + Cecília a Marán Paluga a ich rodičov | Br
10:00 za ZBP pre rod. Melekovú | Br
18:30 | Br
09:15 + Jozef | VK
16:00 | Ns

Oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
– Vo štvrtok 8. decembra 2022 slávime slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6:00, 8:00,
12:00, 14:45, 18:00, na Brezovci o 9:00, 16:00, 18:30 a vo Vyšnom
Kubíne o 17:00 hod.
– Počas celého adventu mávame vo farskom kostole ranné tzv.
rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
-Tento týždeň svätá omša za účasti detí bude v utorok o 17:00 hod.
– V nemocnici bude svätá omša v utorok a v stredu.
– Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu.
Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a
spravodlivosť vo svete.
– Ruža sv. Heleny venuje na potreby farnosti 210 €. Úprimné Pán Boh
zaplať!
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Martinková.