Úmysly

Pondelok

07:00 +Matka Terezka, OCD | Karmel
17:30 +Imrich Salva |

Utorok

06:00 +manžel Mikuláš, brat Mikuláš a rodičia z oboh strán | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 60. rokov života Emílie Fekiačovej a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Streda

07:00 Za pokoj, pomoc, lásku a porozumenie pre rodiny Brimusovú a Blažekovú | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 75.rokov života sestry Margity Márie a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

06:30 + Jozef Ostrihoň, rodičia a súrodenci |
07:30 + Ivetka | Karmel
07:45 Za veriacich |
17:30 +Magdaléna Výbošťoková | Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

Piatok

06:30 Za zdravie pre sestru Annu a za Božiu pomoc pre rodinu |
07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a Tomáša | Karmel
17:30 +Milan Lapín, 1.výr. a členovia rodiny |

Sobota

07:00 +otec Miloš | Karmel
07:30 Za ružu Anny Haringovej |
17:30 +Emília Uhrínová, 1.výr. a manžel Jozef |

Nedeľa

07:30 +zať Milan | Karmel
07:45 +Štefan Lakota, 15.výr. a manželka Mária a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
09:00 Za veriacich | 3. adventná nedeľa
10:30 +Ján Krekáň a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
17:30 +Anna Kružliaková, 10.výr. |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.22. Anny Haringovej.
 • V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden
  deň. Ich obsahom sú modlitby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná
  obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • V utorok bude v kláštore o 6.00 hod rorátna sv. omša a vo farskom kostole bude
  rorátna sv. omša v piatok o 6.30.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok, Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
 • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v nedeľu 18. decembra od 14.00 hod.
 • Prosíme, aby ste v sakrestii kostola nahlásili na predvianočnú sv. spoveď svojich
  chorých a starých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Prosíme, aby
  ste pri prihlásovaní uviedli presnú adresu, prípadne aj telefonický kontakt.
 • Zbierka z minulej nedele na charitu bola 1.805,- €. Za dary vám vyslovujeme Pán
  Boh zaplať!
 • Tento týždeň duchovný otec Pavol Prieboj bude chodiť spovedať chorých, ktorých
  nemohol navštíviť v prvopiatkovom týždni. V utorok bude spovedať Piešť I. a v stredu
  sídlisko.

  ThLic. Ľuboš Sabol


Pozvánky