Úmysly

Pondelok

07:00 + Stella, Helena, Gustáv a Pavol Sedlákovci | Bojnice

Utorok

16:30 poďakovanie za 81. rokov života a za zdravie a Božiu pomoc | Dubnica
17:30 + Mikuláš a Anna | Bojnice

Streda

06:00 na úmysel | Bojnice
16:30 + Anna a Gustáv Švarc a rodičia z oboch strán | Šútovce
17:30 + Ján Ferjanec, kňaz | Bojnice

Štvrtok

07:00 za farnosť | Bojnice
16:30 + Emília a Michal Rajčo | Šútovce
16:30 + Helena, Pavol a syn Pavol | Dubnica
17:30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Piatok

16:30 + Mária, Štefan a vnuk Jozef | Dubnica
17:30 poďakovanie za 75. rokov života Jána a za + rodičov Maláškových | Bojnice

Sobota

17:30 + Augustín a Emília a ich rodičia | Bojnice

Nedeľa

07:00 za živých členov Rodiny Nepoškvrnenej | Bojnice
08:30 + Anton a Anna Mazániková | Šútovce
08:30 + Mária a Jozef Kozár a syn Vincent | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Katarína Žideková (1. výr.) | Bojnice

Oznamy

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej.

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole večeradlo.

V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je duchovná obnova rodín, a prosba o pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň, v našej farnosti piatok.

 

V stredu bude v Bojniciach rorátna sv. omša ráno o 6.00 h.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie.

 

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Do budúcej nedele môžete v sakristii nahlásiť chorých na predvianočnú sv. spoveď v Bojniciach. Spovedať ich budeme v piatok 16. decembra od 9.00 h.

Do budúcej nedele môžete v sakristii nahlásiť chorých na predvianočnú sv. spoveď v Šútovciach. Spovedať ich budem v pondelok 19. decembra o 10.15 h.

 

Na budúcu nedeľu si pripomenieme 17. výročie posvätenia kostola Dobrého Pastiera v Šútovciach.

 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

                                                                                                                 

Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti o dva týždne v nedeľu  18. decembra popoludní: v Bojniciach  od 15.00 – 17.00 h, v Dubnici od 15.00 – 16.00 h. V Šútovciach v stredu 14. decembra od 16.00 – 17.00 h.

Jesenná zbierka na charitu bola 746,- €. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Ďakujem všetkým, ktorí vo štvrtok pomohli pri hrabaní a odnášaní lístia z okolia kostola. Nech Vám to Pán odplatí.

Oznamujem vám, že zapisovania úmyslov na sv. omše na rok 2023 je ukončené. Všetky termíny sú už obsadené.

                                                                                                                                  

Na budúcu nedeľu bude decembrová zbierka na kostol.

                                                                                                                                 Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice