Úmysly

Pondelok

18:30 |

Utorok

06:30 | rorátna
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 4.12.2022

  1. Dnes na sv. omši o 11.45 si spoločne obnovia prísľuby naši saleziáni spolupracovníci. Budú vďační za modlitby, ktorými ich pri tejto príležitosti budete sprevádzať.
  2. Dnes bude tradičné stretnutie s Mikulášom dolu pri opornom múre, ktoré bude spojené s charitatívnymi vianočnými trhmi. Začína sa o 15.30. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na plagáte.
  3. pondelok bude výnimočne sv. omša o 18.30 kvôli deviatniku.
  4. Rorátne sv. omše pri sviečkach bývajú každý UTOROK o 6:30 hod. namiesto sv. omše o 7:00 hod. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Po sv. omši vás pozývame na raňajky. Viac info na plagáte.
  5. V štvrtok, 8. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7.00, večer o 00 a 18.30.
  6. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
  7. Milí manželia, Rodinkovo – miesto prijatia pre rodiny a Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy vás pozývajú na program Amoris pre manželov. Je to výborná príležitosť ak chcete investovať do vášho vzťahu. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť do 5.decembra. Plagát je vzadu na nástenke.
  8. Naši birmovanci chlapci odchádzajú v piatok na birmovanecké sústredenie na Banskú Belú. Sprevádzajme ich v modlitbe počas ich prípravy na sviatosť birmovania.
  9. Zbierka na charitu bola 650 eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2. Upratovanie začína v pondelok o 16.00.

Pozvánky