Úmysly

Pondelok

07:00 + Mária |

Utorok

18:30 + rodičia a súrodenci, Peter a členovia rodiny |

Streda

07:00 + z rodiny Bystrianskej |
18:30 + rodičia, manželia a syn Milan |

Štvrtok

07:00 Za obrátenie brata Milana s rodinou |
18:30 + Marián a Ľubica Gondovci |

Piatok

07:00 + Miroslav a rodičia a svokrovci |
18:30 + rodičia a st. rodičia |

Sobota

07:30 Poďakovanie za výročie |

Nedeľa

07:30 Za Božie požehnanie pre rodinu Jablonskú a Kolárovú |
10:00 Za Božie požehnanie pre Rebeku Mračkovú |
08:45 | DD

Oznamy

 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po krížovej ceste bude pokračovať adorácia až do rannej sv, omši. Na zoznam sa možete zapísať pri dverách.
 • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
 • Upratovať kostol prosíme 9. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • Dnes o 15.00 sa budeme modliť krížovú cestu. O 16.00 bude na fare stretnutie miništrantov.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Krížové cesty sa modliíme v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
 • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme hodinu pred sv. omšami a v piatok od 17.00. Chorých podľa zvyku, v DSS Záhonok v stredu od 9.00 a po spovedi bude sv. omša.
 • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách.
 • V na sledujúcich dňoch sa podávajú prihlášky do kňazského seminára na štúdium teológie – kňazstvo. Ak niekto s mužov pociťuje kňazské povolanie a chcel by sa stať kňazom nech sa ohlási na fare.
 • Na budúci víkend pozývame matky prvoprijímajúcich detí na duchovnú obnovu do Bacúrova.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky