Úmysly

Pondelok

06:30 Za duše v očistci | Kraus
12:00 + Petra Jeňová | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre syna Lukáša | Ščúry

Utorok

06:30 + Jozef a Katarína, Štefan, Jozef a manžel Ján | Kraus
12:00 + Juraj | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre rodinu | Ščúry

Streda

06:30 + rodina Šedinová, Rečková a Kamiačová | Kraus
12:00 + Pavol Lihosit | Kaniansky
18:00 + Júlia a Rudolf Müllerovci a zať Marián | Ščúry

Štvrtok

06:30 + Helena a Rudolf, Margita a Ondrej | Kraus
12:00 + Ondrej, Ján, Mária, Anna a starí rodičia | Kaniansky
18:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre syna | Ščúry

Piatok

06:30 + Ľudovít, Anna, Pavel, Mária a ich rodičia | Kraus
12:00 + syn Štefan a manžel Štefan | Kaniansky
18:00 + Mária Žbirková | Ščúry
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kraus

Sobota

06:30 + Dominik Brusák | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kraus
10:30 + z celej rodiny Nováčkovej | Kraus
19:00 Poďakovanie za dožitých 49 rokov života manžela Pavla | Matúš OP
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Ščúry
11:00 Zolná - miestny úmysel | Zolná Ščúry

Oznamy

 • Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami. V utorok budeme spovedať chorých v domácnostiach. Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola. Prosíme, prichádzajte k svätej spovedi priebežne, počas celého týždňa.

 • Poklona sviatosti oltárnej bude vo štvrtok a v piatok od obednej do večernej svätej omše. Vo štvrtok bude ukončená pobožnosťou za duchovné povolania. V piatok bude ešte pred krížovou cestou ukončená prvopiatkovou pobožnosťou.

 • Počas pôstu vás pozývame putovať na kalvárie do Banskej Bystrice a Detvy. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v 3. pôstnu nedeľu 12. marca na kalvárii v Banskej Bystrici (pod Urpínom). Na 5. pôstnu nedeľu 26. marca budeme cestovať na kalváriu do Detvy. Spoločný autobus pôjde v oboch termínoch o 14:00 spred Krajskej knižnice vo Zvolene. Záujemcovia o spoločnú prepravu autobusom sa môžu zapísať v sakristii kostola. Deti majú cestovné zdarma. Informácie nájdete aj na plagáte (link).

 • Na Prvú pôstnu nedeľu nám Charita sv. Alžbety pripravila ročenku, aby nás oboznámila s dianím počas uplynulého roka. Môžete si ju vyzdvihnúť vzadu v kostole. V každej ročenke sa nachádza šek, ktorým môžete svoj milodar priamo zaslať na účet charity (link). Kto by chcel darovať svoj milodar v hotovosti, môže peniaze vložiť do obálky a na Zelený štvrtok ich priniesť do kostola a vložiť ich do pripraveného košíka. K dispozícii sú aj tlačivá na 2 % z dane (link). Na Zelený štvrtok bude svätá omša obetovaná za všetkých darcov.

 • Riaditeľ cirkevnej školy pozýva budúcich prvákov s ich rodičmi na Deň otvorených dverí ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene. Tešia sa na vás 21. marca (utorok) medzi 9:00 – 11:00 hod. na M. M. Hodžu 9 vo Zvolene.

 • Farské pútnické zájazdy do Svätej zeme:

  1. turnus – Izrael a Jordánsko: 8. – 16. októbra 2023 – celková cena zájazdu 1 186 €:

  • Základná cena zájazdu: 990 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, víza, audio…) 120 €.

  2. turnus – Izrael: 17. – 25. novembra 2023 – celková cena zájazdu 951 €:

  • Základná cena zájazdu: 775 €;
  • Transfer na letisko a späť: 40 €;
  • Pandemické poistenie: 36 €;
  • Obslužné (sprievodca, audio…) 100 €.

  V oboch prípadoch je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 400 €. Ktorí sa prihlásili na prvý turnus, môžu požiadať o preradenie do druhého turnusu (lacnejší a fyzicky menej náročný zájazd). Ktorí ste sa zapísali ako náhradníci prvého termínu a máte záujem aj o druhý turnus, treba sa zapísať opäť. Zapisovanie záujemcov je v sakristii. Záujemcov budeme kontaktovať telefonicky.

 • Omšové úmysly na mesiace apríl – jún sú už zaplnené.

 • Odpustky k Roku sv. Františka Xaverského v Banskobystrickej diecéze: podmienky získania (link)

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky