Úmysly

Pondelok

06:30 +Miroslav +Andrej +Anna +Margita | Sabinov
18:00 ZBP Marko (55 r.) | Sabinov

Utorok

06:30 ZBP Katarína (60 r.) | Sabinov
18:00 +Zlatica +Štefan +Veronika +Ján | Sabinov
18:00 +Anna | Jakubovany

Streda

06:30 +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Ľudmila, Pavol s rod. (40 r. sobáša) | Sabinov
18:00 +Juraj +Anna +Ján | Orkucany

Štvrtok

06:30 ZBP syna Jozefa, Pavla s rod. a matku Helenu | Sabinov
18:00 +Tomáš +Irena | Sabinov
18:00 +Ján +Anna +Imrich +Irena +Imrich | Jakubovany

Piatok

06:30 + členovia RB | Sabinov
18:00 +Miroslav +Eva | Sabinov
17:00 ZBP členovia RB | Jakubovany
18:00 ZBP členovia RB | Orkucany

Sobota

06:30 ZBP členov RB | Sabinov
18:00 +Peter +Jozef | Sabinov
18:00 + členovia RB | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 ZBP Anton (90 r.) | Sabinov
10:30 ZBP Lenka s rod. | Jakubovany

Pondelok

09:00 +Štefan +Helena +Jozef +Františka | Orkucany

Oznamy

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI V nasledujúcom týždni v stredu piatok a sobotu sú jarné kántrové sni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší program v nedele pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“.

ADORÁCIA bude vo Farskom kostolevo štvrtok od 16.00. do 17.45; v piatok od 16.00 do 17.15Jakubovany: piatok 15.00 – 16.15, Orkucany: piatok 15.30 -17.15.

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30 po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele – vo Farskom kostole v nedeľu o 14.00 bude modlitba posv. ruženca. Po nej nasleduje modlitba Krížovej cesty a pôstna kázeň. Jakubovany: 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta. V Orkucanoch 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta.

POĎAKOVANIE SSV Z riaditeľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave sme dostali list, v ktorom vedenie SSV vyjadruje poďakovanie miestnej skupine SSV v Sabinove

 za poukázaný milodar v hodnote 109€.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

16.00 – 17.45

 

 

Utorok

6.00-6.30

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

 

Streda

6.00-6.30

16.00 – 17.45

 

16.30 – 17.45

Štvrtok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.30

 

 

Spoveď Chorých v tomto týždni – Pondelok, Utorok a Streda

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk/oznam/320

Pozvánky