Úmysly

Nedeľa

07:00 † rodičia Otto a Mária | R
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Mária Jarošová a rodičia z oboch stran | K
18:30 † Pavol Mihalko, rodičia z.o.s., brat, neter a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Pondelok

07:00 † súrodenci a † švagor a švagriná | K
18:30 Emília Vaňáková (pohrebná) | Č

Utorok

07:00 † Ján Verner a jeho syn Tibor Verner. | Kub
18:30 † Iveta Šarmírová a Mária Klačmanová | Š

Streda

07:00 Za Božiu pomoc a obrátenie pre Igora | Č
17:00 † manžel Štefan, švagriná Evka a za Božie požehnanie pre živú rodinu | K

Štvrtok

07:00 † rodičia Michal a Mária Vladoví | Š
18:30 † manžel Ivan Stacho a ostatná živá rodina | K

Piatok

07:00 † Ondrej a Jozefína Martinusoví | K
18:30 † Milan Kucharovič (pohrebná) | Š

Sobota

07:00 Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu | Š
18:30 Trebichavskí a synovia Pavol a Ludvik | Č

Nedeľa

07:00 Prosba o Božiu pomoc v chorobe | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Monika Cagalová, za uzdravenie dcéry a Božiu pomoc pre živú rodinu | R
18:30 † rodičia Zapletaloví, brat, strýko, starí rodičia a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | K

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00 https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

3. Pozývame dnes na miništrantské stretko ktoré bude o 15:00 v pastor. centre.

4. Dnes  po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

5. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace marec, apríl a máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín a aj po svätých omšiach, pokiaľ nie sme viazaní inou povinnosťou.

6. V prvopiatkovom týždni spovedáme takto: ráno ½ hodiny pred omšami. Večer spovedáme: v pondelok aj v utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a večer od 16.30. V piatok večer ale bude spovedať len jeden kňaz, lebo sme viazaní inými službami.

7. Utorok 28.2. sa uskutoční miništrantský výlet do Technického múzea vo Viedni. Začneme sv. omšou o 6:50h v kaplnke sv. Jozefa. Po sv.omši sa spoločne presunieme na vlakovú stanicu. Odchod vlaku je  7:53h. po príchode do Viedne návšteva múzea + spoločný obed. Príchod do NM o 20:20h. Bližšie info u pána kaplána Tomáša.

8. V stredu nebude detská katechéza ani stretnutie farského spoločenstva.

9. V prázdninovom týždni budú obmedzené kancelárske hodiny: kancelária bude len v stredu 15.00 – 16.00 a v piatok 15.00 – 16.00.

10. V piatok 3.marca o 17.30 sme v rámci Svetového dňa modlitieb 2023 pozvaní na ekumenické modlitbové stretnutie, ktoré bude v Evanjelickom kostole v Novom Meste nad Váhom.

11. Upratovanie kostola má v tomto týždni v soboturáno skupina č.5.

12. V pôstnom období býva pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa nám v sakristii alebo na fare ohlásiť a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

13. Naša farnosť organizuje 11. marca autobusovú púť do baziliky minor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Bazilika je výnimočná aj tým, že sa v nej uchováva relikvia Kristovej Krvi. Preto chceme v tomto pôstnom čase putovať a osobitne si pripomenúť cenu vyliatej krvi Nášho Pána. Autobus bude predbežne zabezpečený pre 35 pútnikov. Predbežný program púte : Odchod autobusu bude o 9:00h od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Po príchode sv. omša (cca 11:00) po sv.omši čas na osobnú modlitbu a občerstvenie. O 13:00 prehliadka baziliky, kláštora so sprievodcom (cena dospelí: 4€ deti: 2€). O 15:00 korunka Božieho milosrdenstva a návrat do NM (cca o 17:30). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola do 8.3.2023. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo.

14. Novomestský dekanát pripravuje v termíne 17.3. – 19.3. 2023 predmanželskú prípravu snúbencov na  sviatosť manželstva v našom Pastoračnom centre (farský úrad). Pre bližšie info kontakt cez e-mail : dekanat.novemesto@abu.sk alebo tel. 0948 011 440. Plagát je na výveske i webe farnosti.

15. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku pozýva na víkendový program pre manželské páry Originálne manželské rekolekcie 31.3. – 2.4. v Melčiciach – Lieskovom v Kláštore sestier františkánok. Podrobnejšie info na výveske a webovej stránke.

16. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Trenčín-Bošáca Vás pozýva Vás pozýva dňa 31.3.2023 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe. Registračný link, a informácie nájdete na facebook stránke: Extrémna Krížová Cesta Slovensko a na webe: https://www.ekc.sk/trencin-bosaca/

17. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.


Pozvánky