Úmysly

Pondelok

18:00 † Michal a Mária Lenčéšoví | Horná Kráľová
18:30 † Michal, Anna a rodičia z oboch strán | Močenok

Utorok

18:00 † Jozef, Anna, Terézia a Mária (M) | Horná Kráľová
18:30 † Štefan a Mária Danišoví | Močenok

Streda

18:00 † Rudolf a Mária Kompasoví | Horná Kráľová
18:30 † Milan, Anton, Anna a rodičia Kulinoví | Močenok

Štvrtok

09:30 Sv. spoveď a sv. omša v DSS Adventus | Močenok - A
10:00 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS
18:00 † Emil a Irena Kotlároví, syn Emil | Horná Kráľová
18:30 † Ján Packa a syn Dušan | Močenok

Piatok

09:00 Sv. spoveď a sv. omša OZ Monika Duslo | Močenok - D
10:30 Sv. spoveď a sv. omša – penzión Orlík | Močenok - O
18:00 † Michal a Katarína Ficoví, rodičia a deti | Horná Kráľová
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu | Močenok

Sobota

07:00 Za ružencové spoločenstvo pani Révayovej | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Horná Kráľová
18:30 † Helena a Július Sklenároví, syn Juraj | Močenok

Nedeľa

07:00 † Ján, rodina Stachová, Rábeková, Sklenárová | Močenok
08:30 † Gejza a Anna Sysloví, rodičia | Horná Kráľová
09:30 † Peter Lovás (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Krížová cesta (M) | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: 2. pôstna nedeľa 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: Močenok: Močenok: 512 – 767 (ul. Sv. Gorazda, Kakava, Malá Kakava), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 660 – 680, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová:   Program misií

Močenok:     Program misií

 

FARSKÉ OZNAMY:                                  

   

Dnes v nedeľu je pravidelná pôstna zbierka na Charitu. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať!

 

Chcem veľmi pekne poprosiť tých, ktorí sa prihlásili na Farskú púť, aby si skontrolovali svoje údaje v sakristii kostola, opravili čo nie je správne, aby sme mohli poslať menný zoznam na cestovnej kancelárie a objednať púť podľa správnych údajov. Poprosím Vás do piatku 3.3. 2023.

 

dňoch 26.2 – 5.3. 2023 sa budú v našej farnosti konať misie. Bližší program je na internetovej stránke našej farnosti a obce, v močenskej televízii, výveskách pred kostolom a v obci a taktiež je program aj vzadu v kostole, ktorý si môžete spokojne vziať. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste sa za misie modlili a prijali aj pozvanie pátrov misionárov, ktorí Vám budú po celý týždeň k dispozícií. Je to možnosť, ako ste sa aj niektorí pýtali vykonať si generálne sv. spoveď. Misie v našej farnosti budú viesť pátri verbisti vdp. Pavol Kruták, vdp. Pavol Baláž, vdp. Thomas Tulung, vdp. Tomáš Baleja.

 

Poprosíme Vás, ktorí chcete počas misií dať vyspovedať vašich starých a chorých, na prvý piatok v mesiaci a zároveň aj k Veľkej noci, aby ste ich zapísali do štvrtku 2.3.2023 v sakristii kostola. Pátri verbisti ich budú spovedať v piatok 3.3. 2023 od 8.00 hod. po domoch. Prosíme, aby chorí nemali akútne respiračné ochorenie. Ďakujeme za porozumenie.

 

Sv. omše budú bývať počas misií každý deň v Močenku o 18.30 hod., od pondelka do piatku začneme o 15.00 hod. vyložením Oltárnej Sviatosti a Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Potom až do 18.15 hod. bude možnosť na duchovné rozhovory a sv. spoveď. Bližšie informácie každý deň pri sv. omši a programe misií.

 

Sv. omše budú bývať počas misií každý deň v Hornej Kráľovej o 18.00 hod., od pondelka do piatku začneme o 16.00 hod. vyložením Oltárnej Sviatosti a Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Potom až do 17.45 hod. bude možnosť na duchovné rozhovory a sv. spoveď. Bližšie informácie každý deň pri sv. omši a programe misií.

 

Počas pôstu bude močenská kalvária otvorená každú nedeľu od rannej sv. omše cca. 8.00 do 18.00 hod. k súkromnej modlitbe.

 

Chceme pozvať mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024 možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok a informácie u kňazov vo farnosti.

 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk.

 

Na budúcu nedeľu 5.3. 2023 sa bude konať zbierka na misijné dielo pátrov verbistov.

 

Počas pôstneho obdobia bude v piatok pred večernou sv. omšou bývať pobožnosť Krížovej cesty. Začne pol hodinku pred sv. omšou. V nedeľu popoludní namiesto litánií bude v našich kostoloch bývať pobožnosť Krížovej cesty. V prípade pekného počasia bude v Močenku Krížová cesta bývať v nedeľu na Kalvárii. (dáme vždy vedieť v nedeľných oznamoch) Počas pôstu bude močenská kalvária otvorená každú nedeľu od rannej sv. omše cca. 8.00 do 18.00 hod. k súkromnej modlitbe.

 

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach Pomoc utečencom (charita.sk)

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

26. február

 

           

           

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Kollárová

p. Bleho

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Straňáková

Pondelok

27. február

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Balážiová

Utorok

28. február

18.30 hod.  1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Bleho

Streda

1. marec

18.30 hod. 1.čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Révayová

Štvrtok

2. marec

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Goldbergerová

Piatok

3. marec

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

4.marec

 

 7.00 hod.

 

  

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

5. marec

 

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Nováková

p. Kollárová

 

p. Horňáková

p. Hanková

K. Rábeková

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky