Úmysly

Pondelok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Štvrtok

06:45 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:45 | Farský kostol
16:30 | Plébánia templom/maď.
18:00 | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

07:30 | Farský kostol
08:45 | Plébánia templom/maď.
10:30 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Oznamy

Dnes (26.2.) po všetkých sv. omšiach je zbierka na charitu. Za každý váš milodar vyslovujeme v mene chudobných srdečné Pán Boh zaplať.

Dnešnú nedeľu (26.2.) poobede o 15.00 je na Kalvárii krížová cesta. Prosíme, príďte sa pomodliť za ukončenie vojny a mier na Ukrajine a na celom svete. Vo všetky pôstne nedele bude za každého počasia krížová cesta na Kalvárii o 15.00.
V Kostole sv. Michala sa budeme krížovú cestu modliť vždy v stredu a v piatok od 17.30.

V nedeľu (26.2.)popoludní o 16.30 bude vo farskom Kostole sv. Michala Mariánske Večeradlo.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00.Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

Katechézy prvoprijímajúcich začneme po jarných prázdninách v stredu 1.3. od 16.30 do 17.30 vo fare.

Birmovanci namiesto katechézy v piatok 3.3. prídu do farského kostola sv. Michala na spoveď, pobožnosť krížovej cesty a na svätú omšu.

Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden, u nás bude v piatok 3.3. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za štedré milodary na lavice a energie.

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk

Pozvánky