Úmysly

Pondelok

07:00 +Roman Kvietok | Karmel
17:30 +Jozef Matuška, 10.výr. |

Utorok

07:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre manžela, dcéru a zaťa | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 75. rokov života Eleny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 Na poďakovanie za 50. rokov života syna Pavla | Karmel
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabiku |

Štvrtok

07:00 +manžel Juraj a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Gabika Sujová 1. výročie. |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku Ridzoňovú a jej rodinu |
07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre synovcov Adriána a Pavla | Karmel
17:30 +Anna Sekerešová, 1.výr., manžel, nedožitých 95.rokov a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

07:00 +rodičia z oboch strán | Karmel
07:30 Za ružu Moniky Meliškovej |
17:30 +Vilma Melichová, 1.výr., manžel, syn a za Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 Za dobrodincov Karmelu | Karmel
07:45 +manžel Peter, 30.výr., rodičia z oboch strán, syn Viktor | 2. pôstna nedeľa
09:00 Za veriacich |
10:30 +Jozef Černecký, 10.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 +Pavel Martinka, 1.výr. |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.37. Moniky Meliškovej.
 • V dnešnú nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. Za dary vám už vopred
  vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrove dni. Záväzný je iba jeden
  deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia
  a činorodá láska k blížnym.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Chorých k prvému piatku budeme
  spovedať takto: v pondelok (Krné, Skliarovo, Kostolná a Stavanisko), v utorok (Piešť I.
  a časť sídliska, ktorú chodí spovedať dp. dekan), v stredu (časť sídliska, ktorú chodí
  spovedať dp. P. Prieboj), vo štvrtok (Piešť II.) a v piatok (Stará Detva a Laštek).
 • V kostole budeme spovedať pol hodiny pred každou sv. omšou a v piatok od 16.30.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude pol hodinová Eucharistická adorácia.
 • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
 • V pôstnom období sa budeme spoločne modlievať Krížovú cestu v piatok o 16.50 hod.,
  v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod a na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod. Pri
  spoločnej modlitbe Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky.
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude 7.marca 2023 o 18.30 hod.

ThLic. Ľuboš Sabol – dekan farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/

Pozvánky