Úmysly

Pondelok

06:30 + Jozef Porubský a syn Jožko | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Poďakovanie za 30 rokov života manžela Michala | Senec / slov. / JD

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
06:30 + Zuzana Bacigálová | Senec / slov. / JD
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + rodičia | Senec / slov. / MF

Streda

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Martina | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 | Senec / slov. / MF

Štvrtok

06:30 Na úmysel | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Vojtech Horčin | Senec / slov. / JD

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dostálovú | Senec / slov. / JD
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Oliver Baráth | Senec / slov. / MF

Sobota

07:30 Ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + členovia rodiny Kompanovej a Farkašovej | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + Jozef Krasňanský | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov.
18:30 + Terézia Kolláriková r. Filová, Michal Kollárik | Senec / slov. / JL

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia doobeda od 9:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • ZBIERKA NA CHARITU –  Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do Zbierky na charitu. Konať sa bude v kostoloch dnes 27. novembra 2022. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.
  • POZVÁNKA PRE MINIŠTRANTOV – Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.  
  • KURZ PRVEJ POMOCI – Dnešnú nedeľu 27.11. vás všetkých po doobedňajších sv. omšiach pozývame na ukážky 1. pomoci, ktoré sa budú konať v pastoračnom centre. Ukážky budú pripravené pre dospelých, ale aj pre deti. Všetci ste srdečne vítaní! 
  • DUCHOVNÁ ADVENTNÁ OBNOVA – Pozývame všetkých farníkov v piatok 9.12., začiatok sv. omšou 18.30, po sv. omši občerstvenie v pastoračnom centre, v kostole 20:00 prednáška advent a Mária po nej eucharistická adorácia a možnosť pristúpiť k sv. zmierenia kde budú k dispozícii viacerí kňazi. Obnovu bude viesť don Jozef Luscon.
  • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – Srdečne chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom ktorí svojou ochotou prispeli k uskutočneniu zbierky. 
  • SPOVEDANIE K 1. PIATKU – Spovedáme doobeda v stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00, poobede pondelok až piatok od 17:00 do 19:00 podľa rozpisu na nástenke. Chorých v piatok doobeda po domoch.
  • ADVENTNÝ PLAGÁT PRE DETI – Vidíte, že svieti 1. sviečka na adventnom venci. Keď budú svietiť všetky 4, prídu Vianoce. Čas čakania môžeme využiť, aby sme sa dobre pripravili. Vydajme sa spolu po ceste do Betlehema k Svätej Rodine. Prinesme Ježiškovi dary. Aké dary mu môžeme zobrať? Čo by ho potešilo? Modlitba, sv. omša, pomoc doma rodičom, keď sa podelíme s kamarátmi, niekoho potešíme, rozosmejeme, zájdeme na cintorín – pomodlíme sa za zomrelých, podarujeme niečo a pod. Vaše skutky lásky môžete každý deň priniesť do kostola Ježiškovi, alebo vždy v nedeľu, keď prídete – a napíšete ich na malé papierové srdiečka, ktoré nájdete tu v košíčku. Tie budeme lepiť okolo cesty k Betlehemu, začneme od začiatku cesty (od spodného okraja) a tak budeme postupovať smerom k Betlehemu. Potrebujeme veľa vašich srdiečok, aby sme sa tam dostali. Nedá sa totiž predbiehať, okolie cesty musí byť natesno obkolesené. Takto sa dobre pripravíme na Vianoce – a na narodenie Ježiška.

Pozvánky