Úmysly

Pondelok

06:15 + z rodiny Kolconová, Jurašková, Kužmová | Sabinov
18:00 ZBP Daniela | Sabinov

Utorok

06:15 ZPB Helena (65r.) s rodinou | Sabinov
18:00 +Zlatica +Štefan +Veronika +Ladislav +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Ľubomír a Martin | Jakubovany

Streda

06:15 +Július | Sabinov
18:00 +Andrej | Sabinov
18:00 +Anna +Andrej +rodičia | Orkucany

Štvrtok

06:15 ZBP Andrej s rod. | Sabinov
18:00 ZBP Natália s rod. | Sabinov
18:00 +rodiny Tokárová | Jakubovany

Piatok

06:15 +členovia RB | Sabinov
18:00 ZBP Bohuznámeho | Sabinov
18:00 +členovia RB | Jakubovany
17:00 ZBP rod.Galajdová a Girašková | Orkucany

Sobota

06:45 ZBP členov RB | Sabinov
18:00 +Michal +Helena | Sabinov
18:00 ZBP členov RB | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 +Jozef +Zuzana +deti | Jakubovany
10:30 ZBP Anna | Orkucany

Oznamy

Rorátne sv. omše V adventom období vás pozývame na slávenie rorátnych sv. omší, ktoré sa slávia ráno o 6.15 (v tomto týždni pondelok – piatok). Sv. omše sa obyčajne slávia za svetla sviec. Kostol sa otvára o 5.50. Ranné spovedanie bude po sv. omši do 7.30. Je chvályhodné ak si prinesiete lampáš so sviečkou. Dbajte o bezpečnosť.

SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať pred prvým piatkom ako je uvedené v prehľadnej tabuľke vo Farskom liste a na výveskách. Sviatosť zmierenia chorým pôjdeme vysluhovať neskôr, pred Vianocami. O presnom termíne vás budeme informovať. Ak ešte chcete nahlásiť takých, ktorých nenavštevujeme pravidelne pred prvým piatkom, urobte tak čím skôr v sakristii našich kostolov. Treba uviesť presnú adresu a telef. kontakt.

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: piatok 15.30 – 17.45, Orkucany: piatok 15.00 -16.45.

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu 3.12. o 6.45, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele – vo Farskom kostole v nedeľu 4.12 o 14.30 bude modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Jakubovany: 14.00; Orkucany: 14.30.

ZBIERKA NA CHARITU dnes, v nedeľu 27.11, je tradičná jesenná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete podľa vlastných možností a uváženia odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch.

ZBIERKA PRE UKRAJINSKÚ FARNOSŤ Farár gréckokatolíckej ukrajinskej farnosti Kinloď v Mukačevskej eparchii nás oslovil s prosbou o finančnú pomoc pre vojnových utečencov. Na 2. adventnú nedeľu 4.12. osobne navštívi našu farnosť a pri sv. omšiach sa nám krátko prihovorí. Do vyznačených schránok môžete prispieť v tejto zbierke.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom 28.11. – 2.12.

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.45 – 7.30

16.00 – 17.45

 

 

Utorok

6.45 – 7.30

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

 

Streda

6.45 – 7.30

16.00 – 17.45

 

16.30 – 17.45

Štvrtok

6.45 – 7.30

16.00 – 17.30

 

 

Piatok

6.45 – 7.30

15.00 – 17.30

 

 

 ADVENTNÁ AKTIVITA – PRIPRAVME SRDCE JEŽIŠOVI

Milé deti, pozývame vás zapojiť sa do adventnej aktivity! Tohtoročná adventná aktivita bude rozdelená na dve časti:

Prvá časť bude v kostole, každý týždeň v nedeľu (z farského listu) sa dozviete o jednej aktivite, ktorú máte počas týždňa realizovať. Koľko krát sa vám podarí danú týždennú aktivitu splniť, toľko srdiečok so svojim menom budete môcť hodiť do košíka – srdiečka budú pripravené pri bočnom oltári v kostole. Animátori priebežne srdiečka z košíka pripevnia na “veľké srdce”, aby sa tak Ježiš “narodil” do celého nášho farského spoločenstva. Tí, najaktívnejší budú aj odmenení!

Druhá časť bude malou pomôckou pre vás, aby sa vám podarilo čo najviac pripraviť aj svoje srdce pre Ježiša v tomto adventnom čase!

Milé deti, domov si budete môcť zobrať pripravené “obálky” v ktorých máte úlohy na každý deň adventu. (Obálky budú pri východe z kostola.) Splnením úlohy každý jeden z vás bude môcť ešte lepšie pripraviť svoje srdce pre Ježiša, aby sa v ňom mohol narodiť. Ako postupovať sa dozviete, keď si obálku zoberiete.


Pozvánky