Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Viktora, Františku, Milana, Helenu, Evu a Alžbetu |

Utorok

06:30 za + Bohuslava a Tatianu |
17:30 za + Antóniu, Štefana, Jozefa, Emila a Veroniku |

Streda

06:30 za + Vincenta a Máriu |
17:30 za + Karola, Jozefa, Antóniu a Jozefa |

Štvrtok

06:30 za + Mariána, Tomáša, Rozáliu, Katarínu, Jakuba a Rozáliu |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Michaelu pri príležitosti 50.tich narodenín a pre členov rodiny |

Piatok

06:30 za + Valériu a Rudolfa |
17:30 za + Miroslava |

Sobota

06:30 za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za +Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Elenu a členov rodiny | 2. adventná nedeľa (Biblická)
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vieru, Sylviu, Michaelu, Petru, Mareka, Mateja, Jaromíra a Jozefa | 2. adventná nedeľa (Biblická)
10:00 za + Annu | 2. adventná nedeľa (Biblická)
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny, za + Annu, Urbana a Petra | 2. adventná nedeľa (Biblická)

Oznamy

1. adventná nedeľa – 27. novembra 2022

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v stredu sviatok sv. Ondreja, apoštola;
  • v piatok votívnu sv. omšu o Najsvätejšom Ježišovom Srdci;
  • v sobotu spomienku sv. Františka Xaverského, kňaza;
  • 2. adventnú nedeľu.

Konferencia saleziánov – spolupracovníkov: začne slávením sv. omše v nedeľu v Streženiciach o 10.00. Sv. omšu bude celebrovať Don Pavol Grach, koncelebrantom bude Don Jozef Krušac.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v piatok o 18.30 a na budúcu nedeľu o 10.00.

Detská sv. omša: bude 5. decembra v pondelok o 17.30.

Čítanie Sv. Písma: bude v rámci projektu „KROK“ dnes o 16.30 v prednáškovej miestnosti.

Adoračný deň: bude vo farskom kostole v utorok a na budúcu nedeľu.

Sv. omše: budeme sláviť v advente od pondelka do soboty, okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, iba pri svetle sviec, čo symbolizuje „kráčanie tmou smerom ku svetlu Kristovho príchodu“. Aj vy môžete priniesť so sebou lampáše so sviečkami, nie však umelé svetlo. Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli (čítaj céli) de super …“ „Rosu dajte nebesia zhora …“. Ranné sv. omše v sobotu budú sprevádzané hrou a spevom našich organistov, ktorí pred sv. omšou v tieto dni prednesú hudobným spôsobom aj modlitbu Anjel Pána.

Adventný projekt s názvom „Spoznávame myšlienky svätých“: pripravil pán kaplán pre deti, ktoré sa chcú zúčastňovať ranných sv. omši s adventnými katechézami každý týždeň od pondelka do piatku o 6.30. Deti na prvej sv. omši v pondelok dostanú plagát, do ktorého si môžu lepiť nálepky s myšlienkami svätých. Nálepky im rozdá p. kostolníčka pri každej rannej sv. omši. Komu sa podarí vyzbierať všetky nálepky, bude v závere Adventného obdobia odmenený pekným darčekom. Spôsob slávenia sv. omší pri svetle sviec môže byť i týmto spôsobom pútavý aj pre deti, ktoré pozývame k účasti na ranných sv. omšiach v advente. Prosíme však, aby si deti nenosili sviece.

Sv. spoveď k 1. piatku bude:

– v Streženiciach v pondelok 16.00 – 16.45;

– v Púchove:

  • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
  • pondelok, utorok a streda: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
  • štvrtok a piatok: 14.30 – 17.30.

Birmovanci si môžu vykonať sv. spoveď za mesiac december v rámci spoločnej sv. spovede pred Vianocami 17. decembra.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti 17. decembra bude:

– v Púchove:

  • sobota: 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00;

 – v Streženiciach:

  • sobota: 09.00 – 10.00.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca v nedeľu o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

SENIORKY, KTORÉ SA NEDALI OKLAMAŤ! je názov ďalšieho skutočného prípadu, ktorý nám poslalo krajské riaditeľstvo PZSR v Trenčíne, s cieľom spoločnými silami bojovať proti podvodníkom. Článok si môžete prečítať vo výveske a na našom webe.

Fiat Lux – Buď svetlo: je divadelné biblické predstavenie, ktoré so svojimi zverencami nacvičil vdp. Vladimír Maslák, predseda Občianskeho združenia Dobrý pastier. Pred štrnástimi rokmi založil v Kláštore pod Znievom jeden z najväčších útulkov pre bezdomovcov, drogovo závislých a alkoholikov na Slovensku. Mnohí z nich tam našli svoje útočisko a postupným procesom zmeny začali v komunite žiť dôstojný ľudský život s prežívaním vzťahu k Bohu. Divadelné predstavenie je osobnou výpoveďou účinkujúcich o svetle, ktoré do ich života priniesol Dobrý pastier Ježiš. Predstavenie bude v púchovskom divadle v piatok 9. decembra o 19.00, vstup je voľný.

Jesenná zbierka na charitu: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 8, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 


Pozvánky