Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 17:15 sv. spoveď | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Veraicon na mesiac december – pri východe z kostola.
 • Dnes je celoslovenská zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme tým, ktorí prispeli dobrodeniami na odpustové pohostenie, mladým, ktorí s radosťou obsluhovali a všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou a službou k slávnosti odpustu.
 • RORÁTY – ranné sv. omše v advente pondelok, streda a piatok o 6:00. Po sv. omši pozývame deti a mládež na raňajky do pastoračného centra. V pondelky sv. omša v Latinskom jazyku.
 • Prvý piatok – sv. spoveď – utorok a štvrtok 8:30; pondelok až štvrtok 17:30. Na prvý piatok sa vo farskom kostole nespovedá (Šalgovík).
 • Prvá sobota – večeradlo 6:15; sv. omša 7:00
 • Výmena ružencových tajomstiev na budúcu nedeľu o 14:30.
 • Obnova pre ženy – pozývame na duchovno – športový víkend pre ženy    s názvom Ľúbezná v dňoch 9. – 10. decembra (piatok, sobota) do pastoračného centra. Na programe máme hudobný recitál na tému – Žena, ktorá veľmi milovala, so zaujímavým hudobným hosťom, prednášky pre ženy a ešte oveľa viac…info na nástenke.
 • Spoveď chorých pred sviatkami – nahlásiť chorých (nie „prvopiatkových“), ktorých navštívime doma a vyslúžime im sviatosti, môžete v kancelárii do 14.12. Chorých navštívime 16.12.2022.
 • Duchovná obnova pre birmovancov bude 3.12.2022 o 9:00 v pastoračnom centre.
 • Stretnutie dospelých na prípravu prijatia sviatostí, bude v stredu 30.11.2022 o 19:00 na fare.
 • V rámci adventnej prípravy na Narodenie Pána Vám ponúkame možnosť podporiť deti z núdznych a mnohodetných rodín našej farnosti. Krstné mená a vek detí, ktoré potešíte darčekmi v škatuli od topánok, budeme rozdávať v stredu 30.11 večer po detskej sv. omši. Za Vaše štedré srdcia a ochotné ruky Vám vopred ďakujeme.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok o 15:00.
 • Šalgovík : Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať

Streda –  18:00

Piatok –  18:00 – sv. spoveď 17:15

Sobota – 7:00 – sv. František Xaverský; patrón kostola Nedeľa –  10:30 – odpustová slávnosť

 


Pozvánky