Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
  2. V stredu bude sv. Ondreja a v sobotu sv. Františka Xaverského.
  3. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Čoskoro bude už aj predvianočná sv. spoveď – po tretej adventnej nedeli. Teraz spovedáme pri ranných a večerných sv. omšiach. Vo štvrtok už od 16.00 a v piatok od 14.00. V Milochove od 15.30. Odporúčame už teraz – plánovať si čas na predvianočnú spoveď, ktorá bude už o dva týždne.
  4. Chorých a nevládnych prídeme spovedať pred Vianocami k nim domov. Prihláste ich v priebehu tohto týždňa v sakristii s presnou adresou a telefónom. Ponúknite túto našu službu všetkým nevládnym – ak o niekom viete – aj vo svojom susedstve alebo okolí. Termíny oznámime na budúcu nedeľu.
  5. Birmovanci deviataci – /prvý rok prípravy/ – budú mať 1. spoločné stretnutie v piatok na sv. omši o 17:30 a po nej. Predtým svätá spoveď.
  6. Pozývame manželov na program Amoris – komunikácia, dôvera a pochopenie v manželstve – a 11. 12. v Pastoračnom centre v meste pri kostole. Prihlásiť sa môžete na stránke www.amoris.sk do 4.12. Bližšie informácie nájdete na plagáte pri vstupe do kostola.
  7. Obdarovací vianočný stromček je pri bočnom oltári.
  8. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 1. skupina.
  9. Krsty sa budú vysluhovať budúci víkend.
  10. V tomto adventnom období odporúčame adventné sv. omše, či už ráno o 6:30 alebo večer o 17:30. Adventné duchovné kalendáre a modlitbové rozpisy nájdete aj na našej internetovej stránke.  https://4886f365b2.clvaw-cdnwnd.com/a8238d7a820fc75e728016c2467b0289/200017179-da45cda45f/Adventna%20vyzva%202022_A4.pdf     / https://zamyslenia.kbs.sk/?fbclid=IwAR1syKK_MwCREGjoPODt__9xQxSe4RUl71Q-XaPH8S-88rtifBj8uUZi06s

Pozvánky