Úmysly

Pondelok

17:45 Féria; † Mária Kotulová (2. výr.) a manžel Štefan | Považany

Utorok

15:00 Féria; pohrebná sv. omša: † Róbert Klačman, po sv. omši pohrebný obrad na cintoríne v časti Kríž | Považany

Streda

SV. ONDREJA, apoštola | sv. omša sa neslúži

Štvrtok

17:45 Féria; † Jozef Pekarovič (1. výr.) | Považany

Piatok

16:15 Féria, 1. piatok; † Za živú rodinu; + Ján a Mária Bohovicoví a rodičia z o. s. | Potvorice
17:45 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu | Považany

Sobota

17:45 Sv. Františka Xaverského, kňaza; † Štefan a Mária Blahovcoví | Považany

Nedeľa

07:30 2. adventná nedeľa; Za farníkov | Považany
09:00 2. adventná nedeľa; Prosba o prehĺbenie lásky a požehnanie na ceste k manželstvu | Potvorice
10:30 2. adventná nedeľa; † rodičia Štefan a Mária Čaládyoví, brat Štefan, Slávka, starí rodičia a ich deti | Považany

Oznamy

 • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc; zvlášť vďaka za brigádu na fare
 • Dnes je celoslovenská jesenná zbierka na charitu. PBO!
 • Dňa 20.03.2020 sme sa mali zúčastniť divadelného predstavenia v Nitre Povolanie pápež. Pre pandemické opatrenia bolo predstavenie vtedy zrušené. Máme možnosť toto predstavenie vidieť a to v utorok 06. decembra o 18:30. Preto prosíme tých, ktorí mali zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie, aby najneskôr dnes (27.11.) dali vedieť, či túto možnosť využijú alebo nie; vstupenky nám divadlo drží do pondelka 28.11. Prípadní noví záujemci sa môžu tiež prihlásiť.
 • Spovedanie pred 1. piatkom:
  Považany pondelok 16:45 – 17:40; utorok 09:00 – 10:00; štvrtok 16:15 – 16:55;
  Potvorice streda 09:00 – 10:00; 16:30 – 17:30.
  Starých a chorých v piatok od 09:00; zároveň v ten deň v rámci vianočnej spovede navštívime aj ostatných starkých a chorých, ktorých môžete ešte dnes prihlásiť.
 • Vo štvrtok v Považanoch eucharistická adorácia: 17:00 vyloženie Sviatosti; 17:15 spoločná poklona.
 • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 10. decembra v čase od 15:00 do 16:00 v obidvoch kostoloch.
 • Pán Boh odmeň za milodary!

Pozvánky