Úmysly

Pondelok

17:30 – Poďakovanie za milosti udelené prostredníctvom zázračnej medaily a BP pre rodiny členov Združenia zázračnej medaily |

Utorok

06:15 – + Ľubomír |
17:30 – + Milan, Veronika a Ján |

Streda

06:15 – + Judita a Jozef |
17:30 – Za zdravie a BP pre Teréziu s rod. |

Štvrtok

06:15 – + Jozef, Apolónia, Rudolf, Peter a Magdaléna |
17:30 – Za zdravie a BP pre Svetlanu, Milana a Milanka |

Piatok

06:15 – + manžel Ján, syn Ján a rodičia |
17:30 – + rodičia Irena a Vincent a + manžel Ján |
18:30 | Dražkovce

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Ladislav Oravec, Ľudmila Marika Oravcová a Evka Potocká |

Nedeľa

07:00 – Za žijúcich a zosnulých členov ružencového bratstva |
08:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana a Žofiu a za zosnulého kňaza Milana |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
  • Vo štvrtok bude rorátna sv. omša o 5:30 hod.  Od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Piatok – od 16:45 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac december.
  • V piatok 02.12. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 17:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
  • Prvopiatkových chorých a nevládnych budeme spovedať o týždeň neskôr, teda vo štvrtok 8.12. a v piatok 9.12. pred Vianocami. Ak chcete nahlásiť iných vašich chorých a nevládnych príbuzných na vianočnú sv. spoveď, môžete tak urobiť telefonicky, e-mailom alebo osobne v čase úradných hodín do stredy 7. 12. Navštívime ich vo štvrtok 8.12.
  • Domovy sociálnych služieb navštívime tiež o týždeň neskôr, teda v stredu 7.12.
  • Od pondelka 28.11. do soboty 3.12. bude prebiehať ,,Taška sv. Vincenta“. Prosíme farníkov o pomoc pre  sociálne slabšie rodiny nákupom trvanlivých potravín. Nákup prosíme priniesť na faru po rannej sv. omši do 8:00 hod. a večer od 17:00 hod. do 18:30 hod. Tašky na nákup sú vzadu na stolíku.  Za vašu pomoc aj  štedrosť ďakujú sestry vincentky.