Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu | Františkánsky
18:30 + Marcela Skorianz | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 + Marián, Viera a manželia Valachovičoví | Františkánsky

Streda

07:00 | Františkánsky
18:30 + rodičia Milan a Jaroslava Jurkovičoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

10:00 | Františkánsky
17:00 + rodičia Alojz a Janka, sestra Beáta a starí rodičia | Kostolište
18:30 + rodičia Anton a Irena Černí a sestra Anna | Františkánsky

Piatok

10:00 za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorých priateľov | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 za Božie požehnanie pre Bibiánu a rodinu | Františkánsky

Sobota

10:00 | Františkánsky
10:00 | Kostolište
18:30 + rodičia Ľudovít a Božena Krajčioví | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + Ida Pravotiaková, František a Jozefína Bubelínioví | Františkánsky
08:00 poďakovanie za dožitých 50 rokov a za Božiu pomoc | Farský
09:00 + rodičia Krškoví, Hajdinoví a rodina | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Jozef a Mária Čermákoví | Františkánsky
18:30 + rodičia Mračkoví a syn Vladimír | Františkánsky

Oznamy

 • Dnes je Jesenná zbierka na charitu. Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do tejto zbierky. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.

 • Dnes popoludní o 16:00 h. vás pozývame v spolupráci s Mestom Malacky do františkánskeho kostola na Adventný koncert študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave spojený s požehnaním mestského adventného venca. Vstup je voľný.

 • Od stredy 30.11. sa budeme modliť tradičnú Malackú novénu k Panne Márii Nepoškvrnenej. V stredu sa začneme modliť pri večernej sv. omši, potom od štvrtka 1.12. v rámci misijného programu počas dopoludňajších a večerných sv. omší, v nedeľu večer.

 • Oznamujeme, že z dôvodu konania misií v tomto a budúcom týždni (28.11. – 9.12.) bude kancelária farského úradu zatvorená. V neodkladných záležitostiach sa môžete obrátiť na niektorého z kňazov prostredníctvom mobilných tel. čísel zverejnených na stránke farnosti. Ďakujeme za pochopenie.

 • Bratislavská arcidiecéza vás srdečne pozýva sledovať Večer odpustenia a zmierenia dnes večer o 19:00 h. na tému: Odpúšťanie v manželstve. Viac informácií na plagáte.

 • Od štvrtka 1.12. do slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. budú v našej farnosti prebiehať Ľudové misie. Bratov kapucínov budete stretať už v utorok a stredu, kedy budú po meste pozývať ľudí na misie.

  Program bude zverejnený na farskej stránke, alebo si ho môžete zobrať v papierovej podobe vzadu na stolíku. Prečítajte si, prosím, aj druhú stranu programu. Sú tam aj informácie, ktoré teraz čítať nebudeme.

  V stredu popoludní o 17:00 h. ste pozvaní do františkánskeho kostola na premietanie filmu Ježiš.

  Súčasťou misií je aj koncert kapely Kapucíni a Michal Hirko v sobotu o 15:00 h.

  V pondelok, utorok a stredu budú sv. omše v normálnom režime. Od štvrtka 1.12. sa budú riadiť misijným programom.
   Znamená to, že ráno o 7:00 počas misií sv. omša nebude, ani na 1. piatok vo farskom kostole sv. omša nebude, ale budú sv. omše vždy vo františkánskom kostole s misijným príhovorom o 10:00 h. a o 18:30 h., pri ktorých (ako už bolo spomenuté vyššie) sa budeme modliť aj Novénu k Nepoškvrnenej Panne Márii. Nedeľné sv. omše budú v riadnom čase. Príhovor bude v daný deň pri všetkých sv. omšiach vždy na rovnakú tému, preto vás prosíme: Kto môžete prísť dopoludnia o 10:00 h. (dôchodcovia, rodičia na materskej, atď…), využite túto príležitosť a večer dajte príležitosť pracujúcim a tým, ktorí dopoludnia nemôžu. Vždy 10 minút pred sv. omšou bude úvod do bohoslužby, ktorý je takisto súčasťou misijného príhovoru. Je preto dôležité prísť na misijnú sv. omšu skôr – aj na tento úvod.

  Súčasťou misií bude aj každodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

  Ďalšou dôležitou súčasťou misií je príležitosť k dobrej sv. spovedi a prípadnému duchovnému rozhovoru s misionármi. Časy sv. spovedí sú uvedené v programe.
  My budeme od pondelka do stredy pred sv. omšami spovedať, ale chceme vás poprosiť, aby ste prišli len tí, ktorí sa potrebujete vyspovedať súrne a do misií to nevydrží. Využite aj tento rozmer misií. Misijná sv. spoveď platí aj k 1. piatku – i keby bola v dňoch po 1. piatku – dokonca misijná sv. spoveď môže byť už aj vianočná. Samozrejme, aj misionári sú len ľudia, preto nemôžu vyspovedať všetkých v posledný deň – prichádzajte preto, prosím, priebežne už od prvého dňa misií.

  Čas misií je čas veľkých milostí a preto, aj keď toho máme veľa, prehodnoťme v tieto dni svoje priority, nájdime si čas na Boha, ktorý sa v tomto milostivom čase chce dotknúť našich sŕdc a nášho života. Bude to zároveň krásny začiatok Adventu a nádherný spôsob prípravy k Vianociam.

  My, vaši kňazi, sa tešíme spolu s vami a prajeme vám milostiplné dni ľudových misií a tiež požehnaný Advent.


Pozvánky