Úmysly

Pondelok

06:00 †Stanislav | Bazilika minor-Pondelok po 1. adventnej nedeli
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 †Katarína a Jozef | Bazilika minor
18:00 Za rehoľníkov | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Margita a Štefan | Bazilika minor-Utorok po 1. adventnej nedeli

Pondelok

08:30 Za deti | Bazilika minor

Utorok

16:30 ZBP Martin | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Dušan | Bazilika minor-Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
16:30 ZBP Štefan | Bazilika minor
18:00 †Andrej a Anna | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Alojz | Bazilika minor-Štvrtok po 1. adventnej nedel
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
16:30 †z rod. Zvada, Faix a Nálepka | Bazilika minor
18:00 ZBP Lucia a Zuzana s rod. | Bazilika minor

Piatok

06:00 †z rodiny | Bazilika minor-Piatok po 1. adventnej nedeli – prvý piatok
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 Za dar viery pre Janu a Mariána | Bazilika minor- detská
18:00 †Michal Bombara | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 ZBP pre členov rodiny | Bazilika minor-Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka Pobožnosť fatimskej soboty po sv. omši o 6:00
18:00 †Anna a Pavol | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00 †Jozef Tretina | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 †Anna a rodina | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK  – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA, 27.11.2022

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Deň:            Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok      
Pondelok 
5:30 5:55     —     8:00 8:25  ——————      17:30 17:55
Utorok      
5:30 5:55     —     8:00 8:25   ——————     17:30 17:55              
Streda       
5:30 5:55     —     8:00 8:25   ——————     17:30 17:55     
Štvrtok     
5:30 5:55     —     8:00 8:25     10:00 11:55      15:00 17:55
Piatok
       5:30 5:55     —     8:00 8:25     10:00 11:55       15:00 17:55 
Sobota
      5:30 5:55 ——————————————–    17:30 17:55

 

Deň :                 Malý Slavkov Stráne p. Tatrami

Utorok
          16:00 – 17:55
Streda
           17:30 – 17:55


DÔLEŽITÉ JE NA PRVÝ PIATOK ÍSŤ NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE.
NA SVÄTÚ SPOVEĎ JE MOŽNÉ ÍSŤ AJ V DŇOCH PRED SAMOTNÝM PRVÝM PIATKOM.

USMERNENIE K ADVENTNÉMU OBDOBIU
Adventom začína nový cirkevný rok. Ako nedeľné evanjelium sa v tomto
cirkevnom roku bude najčastejšie čítať Evanjelium podľa Matúša. Adventné
obdobie má dvojaký význam. V prvej časti (do 16. decembra) sa zameriavame na
myšlienku druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V druhej časti (od 17.
decembra) sa pripravujeme na slávnosť Narodenia Pána, ktorou si pripomíname
prvý príchod Božieho Syna na svet pred viac ako 2000 rokmi. Napriek
vonkajšiemu tlaku reklám a rôznych akciových ponúk, pamätajme, že
Advent nie sú Vianoce! Preto Advent má byť časom stíšenia, modlitby a
duchovných predsavzatí, ktoré nám pomôžu duchovne sa pripraviť na vianočné
sviatky, ktoré začínajú v podvečer na Štedrý deň.

EKUMENICKÉ STRETNUTIE PRI ADVENTNOM VENCI
Dnes na 1. adventnú nedeľu 27.11. o 15:00 hod. sa uskutoční Ekumenické
stretnutie pri adventnom venci v parku pred Mestskou knižnicou v Kežmarku.
Stretnutie bude spojené so zažatím 1. adventnej sviece. Srdečne Vás pozývame.

JESENNÁ ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU
V túto nedeľu (27.11.) sa vo všetkých katolíckych kostoloch Slovenska koná
zbierka na charitu. Svoje milodary môžete vložiť do pokladnice s názvom
„Zbierka na Charitu“ pri východe z baziliky. Pri východoch z našich kostolov si
môžete vziať aj poštové poukážky a poslať príspevok priamo na účet Spišskej
katolíckej charity. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

POZÝVAME VÁS NA ADVENTNÉ KONCERTY
V
štyri adventné nedele sa v našom meste postupne uskutočnia štyri adventné
koncerty so začiatkom vždy o
17:00 hod.: 27.11. v Baptistickej modlitebni; 4.12.
v
auditóriu evanjelického lýcea; 11.12. v Mariánskom kostole; 18.12.
v
Gréckokatolíckom chráme. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne Vás pozývame!

MODLITBY CHVÁL V BAZILIKE
V pondelok 28. novembra po večernej sv. omši sa budeme v bazilike opäť
modliť modlitby chvál. Pozývame všetkých, ktorí chcú chváliť, ďakovať a prosiť
nášho Nebeského Otca. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás!

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV
Pozývame všetkých miništrantov, alebo chlapcov ktorí by chceli miništrovať, na
miništrantské stretnutie a to v sobotu 3.12.2022 o 9:00 na farskom úrade.
Tešíme sa na vás.

DETSKÉ RORÁTY 2022 SVÄTÝ DEDKO JOACHIM
Od pondelka 28.11. začneme opäť v našej farnosti osobitné rorátne sv. omše pre
deti. Budú sa sláviť každý pracovný deň (pondelokpiatok) o 16:30 hod. v
bazilike. Deti, čaká Vás zaujímavá téma „Svätý dedko Joachim“, ktorý bol
dedkom Pána Ježiša. Nezabudnite si priniesť elektrické lampášiky. Ale
nebojte sa, vždy Vám ich aj požičiame. Každú sv. omšu začneme spoločným
sprievodom cez kostol. Na sv. omšiach budeme spoznávať biblické dejiny, o
ktorých nám bude rozprávať svätý dedko Joachim. Dostanete vlastný plagátik, na
ktorý si budete lepiť obrázky biblických postáv. Dostanete k tomu aj kontrolné
otázky. Priveďte aj Vašich rodičov, starých rodičov a súrodencov.
Tešíme sa na
Vás!

RORÁTNE SV. OMŠE
Od 28.11. do 16.12. budú v bazilike vo všedné dni ráno o 6:00 hod. rorátne sv.
omše. Budú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle zažatých sviec. Na tieto
sv. omše si môžete priniesť lampáše so zažatými sviecami. Povzbudzujeme
Vás, aby ste prichádzali na tieto sv. omše. Ak Vám to čas a okolnosti dovolia,
skúste prísť v Advente na všetky tieto sv. omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

DETI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY NA OBRAZOVKE RTVS
Pod záštitou farnosti Kežmarok a našej milej p. učiteľky sestry Serafíny z rehole
sestier Satmárok piekli a tvorili deti z Materskej školy sv. Kríža rôzne sladké
dobroty do relácie ORIENTÁCIE pre RTVS. Vysielať sa bude táto relácia
ORIENTÁCIE na Dvojke v nedeľu 4.12. o 13:50 a v repríze v pondelok 5.12. o
9:35. Srdečne Vás pozývame k jej sledovaniu. Ďakujeme našej sestričke, za
všetku prácu, ktorú s deťmi vykonala.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti pri príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju
absolvovali.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI PRI ADVENTNOM VENCI
Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom
adventom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Táto pobožnosť je pri
Farskom liste. Vezmite si ju. Môžete si ju stiahnuť aj z webstránky našej
farnosti v časti “Blog”. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite
sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání.
Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a
Vianoc.

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE DETI „CESTA DO BETLEHEMA“
Pre deti a ich rodičov sme pripravili aktivitu „Cesta do Betlehema“. Deti, ku
ktorým sa môžu pridať aj ich rodičia, každý deň za dobrý skutok vymaľujú jedno
políčko obrázku Betlehema. K tomu sú pripravené pre deti aj aktivity na každú
adventnú nedeľu. Obálku aj s presným návodom si môžete vziať počas týždňa v
sakristii baziliky. Dobrovoľný príspevok je 1 €.

ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY
Ponúkame Vám nové číslo časopisu Nové Horizonty – časopisu pre teológiu,
kultúru a spoločnosť. Je to kvalitné čítanie. Dočítate sa v ňom napríklad
o význame synodality, ku ktorej povzbudzuje pápež František, alebo zamyslenie
na tému „Stratila sa mládež z Cirkvi?“. Časopis si kúpite pri východe z baziliky.
Cena je 1,- EUR.

S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO (Ž 122)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

NARODENIE V BETLEHEME
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Narodenie v Betleheme.
Je to tretie tajomstvo radostného ruženca. V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo narodenia Božieho Syna.

DUCHOVNÉ SLOVKO
V nedeľnom evanjeliu Ježiš privádza učeníkov k rozlišovaniu osobných dejín na
pozadí histórie sveta. Dvaja muži na poli a dve ženy v mlyne predstavujú všednosť
života s jeho zamestnaniami a povinnosťami. Preto je potrebné rozlišovať
znamenia Pánovho príchodu v situácii, v ktorej sa človek nachádza, vo všednosti
každodenného života. Na tento účel robí Pán Ježiš porovnanie s dobou Noeho,
pričom kladie dôraz na okamih prekvapenia. Za čias Noeho ľudia jedli, pili a ženili
sa… Išlo o bežné veci, ktoré sa robia z generácie na generáciu. Bod, na ktorý sa pri
čítaní upozorňuje, je ľahostajnosť veriacich: žiť tak, ako keby Pán nikdy nemal
prísť. Človek nesmie zostať nepripravený. Bdieť znamená čakať na ten deň s
vedomím, že každý okamih je pre každého volanie od Pána, ktorý čaká na našu
odpoveď.

 

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky