Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ z rod. Tencerovej, Šimonovej a Jablonciovej | Orovnica
18:00 ✝︎ Alžbeta Krajčiová, mažel Peter a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Utorok

17:00 Poďakovanie za Božiu pomoc | Psiare
18:00 ✝︎ z rodiny Havranovej ich deti a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ kňaz Ondrej Lasab | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Farský kostol

Piatok

16:00 Za veriacich | Psiare
17:00 ✝︎ Emília Forgáčová 5.výr, manž. Štefan, syn Jaroslav a rodičia | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

08:00 Pobožnosť prvej soboty | Kostol sv. Egídia
18:00 ✝︎ Ján Žembery, rodičia a príbuzní | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 Za zdravie a Božiu ppomoc pre rodinu Ráchelovú | Psiare
09:30 ✝︎ rod.Vincenta Krištofa Šutková a Balážová | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Bratstvo Kristovej krvi
Novozriadené verejné združenie „Bratstvo Kristovej krvi“ pozýva veriacich do baziliky sv. Benedikta, opáta, ktorá uchováva vzácnu relikviu Kristovej krvi na informačné stretnutie o jeho význame a poslaní v nedeľu 27. 11. 2022 so začiatkom o 15,00 hod.
  • V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedať budeme vždy pol hodinu pred sv. omšou. Starých a chorých po domoch, tak v Hronskom Beňadiku ako i na Orovnici a v Psiaroch ako zvyčajne navštívime v piatok predpoludním.
OSTATNÉ OZNAMY
  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:

IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706

alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.


Pozvánky