Úmysly

Pondelok

08:00 + Michaela Uhrinová a rodičia z oboch strán |

Utorok

08:00 + Milka, Milan a rodičia |
17:00 + Jaroslav Lalík a rodičia Lalíkovci |

Streda

08:00 + Anna Marková (Skalisko) |
17:00 - | Krivec

Štvrtok

08:00 + František Šulek a Mária |
17:00 + Amália Malčeková (1. výr.) |

Piatok

08:00 + rod. Vraželova a rod. Línyiova |
17:00 + Emil Melicher |

Sobota

17:00 + Amália a Imrich Vidiečanovci |

Nedeľa

08:00 - za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Jolany Tršovej.
  • Dnes je zbierka na charitu.
  • Dnes o 15.00 h. bude v kostole adventný koncert ZUŠ Hriňová. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Odchod autobusu na diakonskú vysviacku 3.12.2022 do Banskej Bystrice pôjde o 8.00 h.
    spred kostola. Cena 10 eur /osoba, je možné sa ešte prihlásiť do pondelku večera.
  • Spovedanie pred I. piatkom: v kostole ako obvykle, v piatok od 15.00 hod.
    Spovedanie chorých: okolie mesta – v piatok, mesto – podľa dohody s pánom kaplánom
  • Erko stretnutie pre deti bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni od 13.30 pre všetky deti.

Pozvánky