Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 | od 15:00 adorácia
18:00 | od 15:00 adorácia

Piatok

06:30 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

 

V stredu pri večernej sv. omši o 18:00 bude Požehnanie matiek v požehnanom stave.

Vo štvrtok pokračuje kurz Náboženstvo pre dospelých pri sv. omši o 18:00.

V piatok – je prvý piatok, pridáva sa sv. omša o 15:45.

Spovedanie: Spovedá sa pol hodiny pred sv. omšami. V piatok od 14:00 do 18:00. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa. K chorým a nevládnym po domoch pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých časoch.

Prosíme o nahlásenie starých a nevládnych na spoveď k Vianociam do soboty budúceho týždňa v sakristii.

V sobotu ráno pred rorátnou sv. omšou bude Fatimská pobožnosť o 5:50.

Počas adventu budú bývať RORÁTNE SV. OMŠE o 6:30, slávené pri svetle sviečok od pondelka do soboty.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto…. Sprevádzať nás bude výnimočná postava sv. Joachim, otec Márie a starý otec Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením, ale aj o adventnom čakaní na Neho. Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy – ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša. Zvlášť pozývame deti.

Každú sobotu budú po rorátoch adventné raňajky v pastoračnom centre. Prosíme gazdinky, aby na raňajky priniesli malé občerstvenie a počas sv. omše to priniesli ako obetný dar.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá od dnes do 3. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt bližšie info na letáku.

Na budúcu 2. adventnú nedeľu 04.12.2022, budú poobede od 14:30 do 17:00 tvorivé dielne v pastoračnom centre. Budeme piecť vianočné oblátky, maľovať sadrové odliatky, vytvárať vianočné ozdoby. Tešíme sa na vás.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Horná ul. a Rieka


Pozvánky