Úmysly

Pondelok

06:00 Za Bohu známu rodinu | Fars.kost.
17:00 | Fars.kost. /maď.

Utorok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + Milan Beňo, Štefan Klimo a + členovia rodiny Dulejovej | Kost.sv.Jozefa/slov.

Streda

06:00 | Fars.kost.
18:00 + Ľudovít a Mária, Viliam a Terézia | Fars.kost./slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + členov r. ŠHaromšitzovej, Sepéšiovej, Hutierovej a Janku | Fars.kost./slov.

Piatok

06:00 Za duše v očistci | Fars.kost.
18:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Fars.kost. / slov.

Sobota

09:30 Z vďaky za zdravie a Božiu pomoc | Fars.kost. /slov./maď.

Nedeľa

07:00 Veriaci | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 + rodičia Gašpar a Jaroslava a krstný otec Karol | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (27.11.2022)

  • Adventný koncert

Pozývame vás na Adventný koncert, ktorý bude dnees od 15:00 vo farskom kostole. Účinkuje skupina starej hudby GAUDIUM.

  • Roráty

Aj tenzo rok budú počas adventu vo farskom kostole rorátne sväté omše. V pondelok a piatok bude bohoslužba slova v slovenskej reči, v stredu v maďarskej reči.

 

V Bratislave, dňa 27.11.2022                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky