Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc a dar viery pre Kristínu / + manžel Igor Ebringer, rodičia Mária a Ján, Vlasta a Jaroslav a starí rodičia z oboch strán |

Utorok

06:30 + Štefan a Michal, Milka a Štefan a Gabriela |
18:30 + teta Milka |

Streda

08:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Georgínu a Barborku | sv. Ondreja, apoštola, sviatok
18:30 Za zdravie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Elenu a Martina |

Štvrtok

08:00 + starí rodičia Ján a Mária, rodičia Anna a Štefan, krstní rodičia Ján a Margita a ostatná rodina |
18:30 + z rodiny Gašparovej a Nemergutovej |

Piatok

08:00 + matka Mária, syn Rudolf a starí rodičia |
18:30 + manžel Michal |

Sobota

06:30 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva | . sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa

08:00 + Žofia a Marián, svokor Jozef a starí rodičia z oboch strán |
09:30 Za farnosť |
11:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého z príležitosti narodenín pre Vojtecha a Pavla a za zomrelých rodičov |
18:30 + Ján a Antónia, brat Štefan a starí rodičia |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok 6:30 a 18:00, streda až piatok o 8:00
a 18:30, v sobotu o 6:30, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online
prenos svätej omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na
youtubovom kanáli farnosti (farnosť DNV).

• Zbierka na charitu – Následky vojny na Ukrajine a kríza
degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i
okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom
počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu
podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do Zbierky na charitu, ktorá
sa koná dnes po všetkých sv. omšiach. Online darovanie nájdete
na www.charitaba.sk . Bratislavská arcidiecézna charita vopred
ďakuje za prejavenú solidaritu.

• Začíname spolu Advent – Pozývame vás na tradičný spoločný
začiatok Adventu dnes 27. 11. 2022. Začneme o 15:00 hodine
v kostole koncertom TRIO SERIOSO. Potom bude program
pokračovať v priestoroch Fcentra, kde bude pre vás pripravená
výstava Mgr. Táni Kuzmovej – Keď Vianoce sú bližšie ako kostra
údenáča. Môžete sa tešiť na tradičné dielničky pre deti, predaj kníh,
šperkov, adventných vencov, sviečok. Bude pripravené občerstvenie
a tiež vás chceme poprosiť o pomoc s občerstvením – svoje
koláčiky, slané alebo sladké, môžete prinášať do priestorov Fcentra
v nedeľu 27.11. od 14:00.

• Rorátne sv. omše – V advente do 17.12. vás pozývame na
rorátne sv. omše, ktoré budú bývať v utorok a sobotu o 6:30.

• Prvý piatok a sobota – V tomto týždni slávime prvý piatok
a prvú sobotu decembra. Spovedáme pred každou sv. omšou.
V sobotu vás pozývame k modlitbe fatimskej soboty, ktorá bude po
rorátnej sv. omši.

• Biblické stretnutie – V stredu 30.11. vás po večernej sv. omši
pozývame na stretnutie nad Sv. Písmom na tému „Podobenstvo o
tom ako robiť pokroky v duchovnom živote“.

• Novéna – Od 29.11. sa budeme pred sv. omšami modliť
novénu k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

• Jasličková pobožnosť – Po dvojročnej odmlke chceme
usporiadať v našom kostole jasličkovú pobožnosť a zároveň tak
pokračovať v koledovaní Dobrej noviny. Koledovať budeme 25.
12. tu v našom kostole. Je to spôsob ako chceme potešiť a zároveň
pomôcť – prispieť na projekty Dobrej noviny. Tento rok budeme
koledovať pre komunity, ktoré kvôli klimatickým zmenám zápasia o
prežitie v kraji Samburu. Pozývame deti aj mladých, ktorí sa chcú
zapojiť, koledovaním, hudbou, alebo spevom príďte budúcu nedeľu
4. 12. o 16,00 hod. tu do kostola.


Pozvánky