Úmysly

Pondelok

|

Utorok

06:30 | rorátna
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
16:00 | IMOS
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 27.11.2022

 1. Dnešnou nedeľou začína ADVENTNÉ obdobie a teda aj nový liturgický rok A. Je to čas radostného a nábožného očakávania slávnosti Narodenia Pána, ale aj Kristovho druhého príchodu na konci vekov. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána.
 2. Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. V utorok o 6.30 vás pozývame na prvú rorátnu sv. omšu. Rorátne sv. omše pri sviečkach budú bývať každý UTOROK o 6:30 hod. namiesto sv. omše o 7:00 hod. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Po sv. omši vás pozývame na raňajky. Viac info na plagáte.
 4. V utorok začína deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej. Deviatnik pred týmto sviatkom sa modlievame pri večernej sv. omši. Mladí a rodiny pripravili aj online deviatnik s krátkymi videjkami. Ten môžete sledovať na salezkovskom Instagrame a Youtube.
 5. V utorok 29. novembra 2022 od  8:30 do 12:30 hod. katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí.
 6. Vo štvrtok vás pozývame na animovanú adoráciu po svätej omši od 19:00 do 19:30.
 7. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
 8. V sobotu bude sústredenie detského zboru. Čakáme ťa od 13.00 v hudobke v Salezku. Viac info na plagáte.
 9. V sobotu bude stretnutie IMOS pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Začne sa o 16:00 svätou omšou v kostole u saleziánov, potom pokračuje program v saleziánskom stredisku osobitne pre deti a pre rodičov. Stretnutie končí o 18:00.
 10. Na budúcu nedeľu 4.12. sa v našom stredisku uskutoční Konferencia Združenia saleziánov spolupracovníkov strediska Zvolen, do ktorého patria aj saleziáni spolupracovníci z Banskej Bystrice. Počas sv. omše o 11:45 si spoločne obnovia prísľuby. Budú vďační za modlitby, ktorými ich pri tejto príležitosti budete sprevádzať.
 11. Na budúcu nedeľu, 4. decembra sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom dolu pri opornom múre, ktoré bude spojené s charitatívnymi vianočnými trhmi. Začína sa o 15.30. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na plagáte.
 12. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Pozvánky