Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božiu pomoc pre synov Karola a Adriana | rorátna sv. omša
17:30 Za Božiu pomoc pre rodinu Jasenskú a Grecovú |

Utorok

06:30 Za duše v očistci |
17:30 + Ema Šimová, Ján, Ema a Anna Stašicová |

Streda

06:30 Za duše v očistci | sv. Ondreja, apoštola, sviatok
17:30 + Jozef Pašiak, Sidónia Adameková a všetci prarodičia |

Štvrtok

06:30 + rodičia, manžel, krstní a starí rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 Za Božiu pomoc pre rodinu Božokovú a Šrenkelovú | + adorácia

Piatok

06:30 Za Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá | rorátna sv. omša
17:30 + manžel Timotej a svokrovci |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti | sv. Františka Xaverského, sviatok
17:30 + sestra Mária |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov | DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
08:15 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti |
09:30 + manžel Peter – 10. výr. a rodičia |
11:00 + švagor Ján Lupták |
18:00 + rodičia, švagor a brat |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 4.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • V utorok pozývame na Mariánske večeradlo o 16.30 v kostole. Budeme sa modliť každý
  utorok namiesto sv. ruženca.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri prácach na farskom dvore. Brigády budú
  pokračovať. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť u nás kňazov.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Chorých doma budeme spovedať vo zvyčajných časoch.
  Od 16.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna a možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.
 • V sobotu je v našej diecéze sviatok nášho patróna – sv. Františka Xaverského. V Katedrále
  bude slávnosť. Preto sa na záver rannej sv. omše budeme modliť litánie k tomuto svätcovi
  a modlitbu za banskobystrickú diecézu.
 • Nakoľko v pondelky po večernej sv. omši bývajú katechézy pre prvoprijímajúcich,
  upratovanie kostola sa presúva na utorok. Po novom sa teda bude upratovať po večernej
  sv. omši v utorok a piatok. Tiež by sme potrebovali doplniť ľudí do upratovacích skupín
  a tak prosíme ochotných ľudí, ktorí by chceli venovať 2 hodiny svojho času raz za dva
  mesiace pre dobro našej farnosti – ste vítaní, stačí sa ohlásiť v sakristii.
 • Na našej webovej stránke farnosti môžete nájsť texty domácej liturgie pre modlitbu
  s deťmi pri zapaľovaní prvej adventnej sviece.
 • V centre Jána Pavla II. bude v mesiaci decembri duchovná obnova pre manželov. Prihlásiť
  sa môžete do 4.12. Viac na plagáte na nástenke.
 • Rorátne sv. omše budú bývať ráno v pondelok, stredu a piatok.
 • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka.

Pozvánky