Testimonials2022-07-17T09:53:11+02:00

Vyjadrenia používateľov stránky

Pavol Tvorivý

Na stránke farskeoznamy.sk nachádzam veľa inšpirácií z iných farností, ktoré mi pomáhajú pri aktívnom živote našej farnosti.

Janka Veselá

Stránka farských oznamov mi pomáha mať oveľa aktívnejšie spojenie so životom našej farnosti.

Ján Borec

Pravidelne sledujem dianie v našej farnosti a aj vďaka tomu môžem pomôcť, keď je to pptrebné.

REQUEST A CALLBACK NOW!
read latest news

From Our Blog

Read More Articles
don’t call us, we’ll call you

Request a Callback

Fill in the form below to request a callback to discuss your move.