Úmysly

Pondelok

06:30 Za BP a dary Ducha Svätého pre Annu | Kraus
12:00 + švagor Jozef Irónius | Kaniansky
18:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre syna | Ščúry

Utorok

06:30 + Lýdia | Kraus
12:00 + Helena Kršková | Kaniansky
18:00 + rodičia František a Zuzana a manžel Vladimír | Ščúry

Streda

06:30 Poďakovanie za 70 rokov života Pauly | Kraus
12:00 + manžel Ivan | Kaniansky
18:00 + manžel Michal a rodičia | Ščúry

Štvrtok

06:30 + Mária | Kraus
12:00 Poďakovanie za 70 rokov života a BP pre Annu a jej rodinu | Kaniansky
18:00 + Jozef Horniak | Ščúry

Piatok

07:00 + Ján, rodičia a súrodenci | Kraus
09:00 Za farnosť | Ščúry
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 + manžel Vladimír a celá rodina Brožová | Ščúry
18:00 Za duše v očistci | Kaniansky

Sobota

06:30 Za zdravie a BP pre rodiny Hriňovú a Majtánovú | Ščúry
18:00 Pochovaní v posledných dvoch týždňoch | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + Emília | Ščúry
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry
10:30 Za zdravie a BP pre Mareka | Kraus
18:00 + rodiny Tomášková a Banghová | Kraus

Oznamy

  • Dnes na prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky je Svetový deň pokoja. Úplné odpustky na Nový rok je možné získať účasťou na verejnej modlitbe a speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.
  • Od 2. januára sa večerné sväté omše počas týždňa presúvajú dlhodobo na 18:00 hod. Do 8. januára budú aj nedeľné a sviatočné sv. omše o 18:00 hod. (nakoľko nie je mládežnícka sv. omša).
  • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca, ktorý pripadá na prikázaný sviatok Troch kráľov. Chorých budeme spovedať v utorok doobeda, nakoľko boli spovedaní pred mesiacom. Veľká časť veriacich však využila spovedanie v posledných dňoch pred Vianocami, preto budeme v kostole spovedať v časoch ako v bežnom týždni, teda pol hodinu pred sv. omšami (mimo nedele a prikázaného sviatku). Ak ste sa vyspovedali pred Vianocami a uchovali ste si milosť posväcujúcu, nevyžaduje sa zvlášť svätá spoveď aj k prvému piatku.
  • Na prvý štvrtok bude Eucharistická adorácia medzi obednou a večernou svätou omšou ukončená pobožnosťou za duchovné povolania. Prvopiatková pobožnosť bude po farskej svätej omši o 9:00 a v Lieskovci po svätej omši o 9:30 hod. Preto adorácia v Mariánskej kaplnke nebude.
  • V piatok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Požehnanie kriedy, vody, soli a tymiánu bude pri všetkých svätých omšiach. Požehnanú vodu si môžete nabrať po svätých omšiach. Na Trojkráľové požehnanie príbytkov (link), môžete zapísať vašu domácnosť v sakristii alebo pomocou online formuláru (link) do stredy 4. januára.
  • Nasledujúcu nedeľu poobede o 16:30 hod. bude v našom kostole repríza divadelného predstavenia Malý Bask, na ktorú vás srdečne pozývame. Finančne ho môžete podporiť vo skončení predstavenia.
  • Dnes začíname deviatnik ku cti patróna diecézy sv. Františka Xaverského, ktorý bude trvať do 9. januára. V utorok 10. januára budú v našom kostole relikvie sv. Františka Xaverského (link). K ucteniu budú vystavené celý deň v kostole na mieste evanjeliára pred ambónou. V tento deň nebude vystavená Sviatosť v kaplnke.
  • Farská kancelária bude pre verejnosť otvorená až po 8 januári. V nevyhnutných prípadoch si môžete dohodnúť stretnutie s konkrétnym kňazom vopred (telefonicky alebo osobne). Na e-mailovú komunikáciu sa budeme snažiť odpovedať priebežne.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.