Úmysly

Pondelok

06:00 + Mária Kubeková (30. deň) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Marta Borončová | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 + Magdaléna Jasovská | Kaplnka v Domove pre seniorov
18:30 + Anton a Anna Puchelovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Ladislav Furtkevič | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Anna Smetanová, pohrebná - NC | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 + Jozef | Nemocnica – kaplnka
17:00 Za zdravie a BP pre Martu a Filipa | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Veronika a Miroslav Kmečovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Zosnulí z rodiny Fiľakovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Anton, Mária, Andrej a Zuzana | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Magdaléna Jasovská | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie a BP pre Danielu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 Za BP a zdr. a dary DS pre kňazov a za duch. pov. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Andrej Krafčík (30. deň) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ivan Pompa (2. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za farníkov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Oľga Mytníková | Kaplnka v Domove pre seniorov
09:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
10:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Jozef (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Štefan Chovan (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Katarína a Jakub | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Vincent a Margita | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za zdravie a BP pre Máriu (50 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Otília a Ondrej Zentkovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ružena Kaletová (30. deň) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Juraj a Helena Sitárovci | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Za BP a zdravie pre Ladislava s rod. | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Petra s rod. (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.- kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – A – 1. január 2023

FARSKÉ OZNAMY (2. – 8. január 2023)

Všemohúci Pán si v sobotu 31. decembra 2022 o 9.34 povolal do večnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. Zomrel v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne, pohreb bude 5. januára vo Vatikáne, pamätajme na neho vo svojich modlitbách. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Dnes popoludní o 15.00 bude svätá omša v Hradnej kaplnke sv. Michala, archanjela.

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

PO 2.1.   Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi (spomienka)

UT 3.1.   Najsvätejšie meno Ježiš (ľubovoľná spomienka)

ŠT 5.1.   Prvý štvrtok; večer: z nasledujúcej slávnosti

PI 6.1.   SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA – A – PRIKÁZANÝ SVIATOK (Prvý piatok)

SO 7.1.   Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 6.30

NE 8.1.   SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA – A

 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom (ak by niekto potreboval):

Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až štvrtok 1⁄2 hod. pred svätými omšami

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok, streda a štvrtok 1⁄2 hod. pred svätými omšami

Podsadek: utorok 1⁄2 hod. pred svätou omšou

Domov pre seniorov: pondelok od 8.00

Návšteva chorých: štvrtok 5. januára od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň), pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási). Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní vo štvrtok.

Požehnanie vody z príležitosti slávnosti Zjavenia Pána: vo štvrtok v predvečer slávnosti (pri ostatných svätých omšiach, keď bude potrebné).

Folklórny spevácky súbor z Vyšných Ružbách nás všetkých srdečne pozýva na budúcu nedeľu 8. januára o 15.00 do Kostola sv. Petra a Pavla na vianočný program s tradičnými koledami a goralskými vinšmi.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Milodary pre opravy Farského kostola: pri požehnávaní príbytkov bohuznáma rodina 20,-€; z pohrebu Vendelína Dlugoša 200,-€; Viera 100,-€; z krstu Charlotte Fuchs 50,-€; z krstu Šarloty Romaňákovej 70,-€; Kristián 50,-€; Mária 18,-€; bohuznámy 1 000,-€; bohuznáma rodina 500,-€; z pohrebu Ericha Kožíka 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznámi 50,-€; z krstu Michala Pardusa 50,-€; bohuznáma rodina z krstu 50,-€; Jozef s rodinou 50,-€; bohuznáma rodina 623,40 €.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 50,-€.

Milodary z nemocničnej kaplnky: pokladnička 141,45 € – úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola po skončení svätej omše v Podsadku (9.00) možnosť podporiť aktivity Dobrej noviny milodarom pri východe z kostola. Koledníci sa na pána dekana obrátili s prosbou, aby sme zistili, či darca, ktorý obetoval 1 000,-€, mal úmysel podporiť aktivity Dobrej noviny alebo chcel obetovať svoj milodar pre opravy Filiálneho kostola. Prosíme darcu kontaktovať pána dekana.

V predsieni Farského kostola bola nájdená v igelitovej taške nová kniha, kto ju zabudol, môže si ju vyzdvihnúť v sakristii.

Požehnanie domov a rodín podľa jednotlivých ulíc v poradí ako je uvedené:

Nedeľa 1. január 2023 od 13.30:

  1. Tatranská (2), Letná (11), Okružná (12)
  2. Levočská (7), Vansovej (4), Štúrova (3), Tehelná (1), Budovateľská (6), Obrancov mieru (1)
  3. Janka Kráľa (8), Jarmočná (11), Duklianskych hrdinov (2), SNP (4)

Piatok 6. január 2023 od 13.30:

  1. Nám. sv. Mikuláša (1); Farbiarska (5), Garbiarska (6), Hviezdoslavova (4),
  2. Za vodou (11), Jarabina (1)
  3. Vsetínska (2), Zimná (4), 17. novembra (3), Nám. gen. Štefánika (1), Sládkovičova (3), 1. mája (1)
  4. Mierová, Lipová (22)

Pozvánky