Úmysly

Pondelok

06:30 Na úmysel | Sabinov
18:00 +Veronika +Andrej +Helena +Mária | Sabinov

Utorok

06:30 ZBP Pavol a Antónia | Sabinov
18:00 ZBP Martin s rod. | Sabinov
18:00 +Bartolomej | Jakubovany

Streda

06:30 +Štefan +Anna +Štefan | Sabinov
18:00 ZBP Daniela a Alexandra | Sabinov
18:00 +Ján | Orkucany

Štvrtok

06:30 +čl. RB | Sabinov
18:00 +Marta | Sabinov
18:00 +Augustín +Andrej +Alžbeta +Mária | Jakubovany

Piatok

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP čl. RB | Orkucany
09:00 ZBP čl. RB | Jakubovany

Sobota

06:30 ZBP čl. RB | Sabinov
18:00 +Anton +Alžbeta +Eva | Sabinov
18:00 +čl. RB | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 +Irena +Róbert +Mária +Matej | Jakubovany
09:00 +Mária +Monika +Štefan +Marián | Orkucany

Oznamy

SVIATOSŤ ZMIERENIA vysluhujeme v nasledujúcom týždni: pondelok – štvrtok: ráno pol hodinu pred sv. omšou, popoludní: 17.00 – 17.45.

POŽEHNANIE VODY na slávnosť Zjavenia Pána bude pri sv. omšiach o 7.30, 09.00 a 10.30. Vodu si môžete nabrať do prinesených nádob. Buďte prosím ohľaduplní pri naberaní.

POŽEHNANIE DOMOV Na slávnosť Zjavenia Pána budeme požehnávať domy v Sabinove od 13.30 h. Jakubovany a Orkucany v sobotu od 9.30.

ADORÁCIA bude iba vo štvrtok od 16.00h. Záverečné požehnanie o 17.45.

POBOŽNOSŤ PRVEJ NEDELE bude vo Farskom kostole dnes, 1.1. popoludní o 14.30.

POBOŽNOSŤ PRVEJ SOBOTY Fatimská pobožnosť bude vo Farskom kostole 7.1. o 6.30. Po nej nasleduje svätá omša. V Jakubovanoch v sobotu o 17.15.

ŠTATISTIKA V našej farnosti bolo v uplynulom roku 2022 pokrstených 110 detí – 57 chlapcov a 53 dievčat. Zo Sabinova 41 chlapcov a 44 dievčat. Z Jakubovian 4chlapci a 1 dievča, z Orkucian 10 chlapcov a 5 dievčat, z Červenej vody 1 chlapec a 4 dievčatá, z Drienice 1 chlapec a 1 dievča.

Zosobášených bolo 43 párov.

Pochovaných bolo 67 ľudí – 52 v Sabinove (30 mužov a 22 žien), 9 v Jakubovanoch (8 mužov a 1 žena) 5 v Orkucanoch (1 muž a 4 ženy) v Červenej Vode 1 žena.

POĎAKOVANIE na záver kalendárneho roka chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú v našej farnosti a starajú sa o kostoly. Poďakovanie patrí všetkým dobrodincom, ktorí podporujete našu farnosť, kostolníkom, organistom, členom farskej rady a kostolných rád, miništrantom, lektorom, žalmistom, kvetinárom, upratovačkám a všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom podporili a podporujete našu farnosť. Srdečné Pán Boh zaplať!