Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + František, Anna, František, Veronika, Štefan, Anna | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Tamaru, Marka, Nikolasa a rodičov | Farský kostol
17:30 + Juraj, Oľga a Daniel | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Peter | Farský kostol
17:30 + Jozef, Oľga a Jozef | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Branislav a Janka | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Jozef a Štefánia | Farský kostol
14:30 Za duše v očistci | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP mamy Anny a jej detí a vnúčat | Farský kostol
17:30 + Serafín | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Emília, Štefan a Erika | Baničné
+ sr. Zita, Judita a páter Ondrej a Štefan | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Za požehnanie pre Tomáša | Klačno
08:00 | Rybárpole
00:00 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti - gr. kat.
20:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariána (60 rokov) | Farský kostol
18:15 + Otília a Karol | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
10:00 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 Za Zdravie a Božie pož. pre rodiny Mariána, Dávida a Jozefa | Farský kostol
14:30 Za Božiu pomoc pre syna | Farský kostol
18:15 + Elena a Igor | Farský kostol
07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla, Zuzanu a deti | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru | Baničné
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru | Baničné
07:30 Za požehnanie duchovných otcov farnosti RK | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Annamária a Ján Elias | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) PRVÝ PIATOK:
❑ Pred prvým piatkom spovedáme vo farskom kostole počas sv. omší; v Baničnom v pondelok
a v Klačne v utorok počas sv. omší. Kto pristúpil k sv. spovedi pred Vianocami, má platnú
spoveď aj na prvý piatok 😊;
❑ Eucharistická adorácia vo farskom kostole vo štvrtok od 16.45 – 20.00 h.;
❑ Návšteva chorých v utorok od 08.30 h.

2) FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ: Fatimská pobožnosť bude v sobotu ráno po sv. omši o 6:00.

3) POŽEHNANIE NOVÝCH DOMOV A BYTOV: Požehnanie nových bytov a domov pre tých, ktorí sa
prihlásili bude na „Troch kráľov“ popoludní. Budeme vás kontaktovať telefonicky.

4) SAMOLEPKY A PAMÄTNÉ LISTY: Kto má záujem vzadu na stolíku v kostoloch si môže za
dobrovoľný príspevok vziať samolepku so symbolom koledy a modlitbu požehnania.
Na sviatok Zjavenia Pána si môžete z kostola vziať svätenú vodu a povzbudzujeme otcov rodín,
aby v sile krstného kňazstva požehnali svoje príbytky.

5) POŽEHNANIE VODY: Požehnanie „trojkráľovej vody“ bude pri každej sv. omši vo všetkých
kostoloch. Požehnanú vodu si potom po sv. omši zoberiete domov.

6) STRETNUTIE RODIČOV: V nedeľu, 22.1.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole sv. Ondreja bude
stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí.

7) MINIŠTRANTSKÝ VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ: Zajtra, v pondelok 2.1.2023 sa v telocvični GSA
uskutoční miništrantský futbalový turnaj, so začiatkom o 10:00 h. Pozvaní sú všetci miništranti a
ich otcovia.

8) PRIHLÁSENIE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA: So začiatkom Nového kalendárneho roka začíname aj
s prípravou na prijatie sviatosti birmovania, ktorú plánujeme na jar r. 2024. Je určená pre žiakov,
ktorí sú teraz v 8. a vyšších ročníkoch. Prihlášku si môže kandidát birmovania vyzdvihnúť od dnes
osobne v sakristiách kostolov po sv. omši od kňaza.

9) ŽIVÝ BETLEHEM: Na slávnosť Zjavenia Pána vás pozývame do živého Betlehema, ktorý si pre vás
pripravujú rodiny s deťmi. Živý Betlehem bude inštalovaný v jezuitskej záhrade od 10:00 do 16:00
hod. Moderované vstupy s programom budú o 10:00, 12:00 a o 15:30 h.

10) KONCERT: Dnes, 01.01.2023 o 19:30 h. vo farskom kostole sa uskutoční koncert vianočných kolied,
ktorý si pripravili naši mladí.

11) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Milodary na kostol a pre potreby farnosti: z krstu Alexa 200 €; bohuznámy na novú kuchyňu
100 €; bohuznáma rodina na novú kuchyňu 100 €; Na kostol v Klačne bohuznámi 200 €;
❑ Bohuznámi obetovali za mesiac december prostredníctvom farského účtu na kostol 565 € a na
farskú charitu: 160 €. Ďakujeme za vašu štedrosť.

12) POĎAKOVANIE: Chceme sa poďakovať za jasličkovú pobožnosť; spevokolom Andrej a Juventus;
deťom z Dobrej noviny (doteraz sa vyzbieralo 905,75 €); koncert Kéfas.

13) ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JANUÁR:
Všeobecný: Za učiteľov. Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli
dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.
Úmysel KBS: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť
a pomstu.

14) ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2022: V roku 2022 sme v našej farnosti pokrstili spolu 156 detí,
z toho 66 dievčat a 90 chlapcov. Sviatosť manželstva si vyslúžilo 59 párov. Za ten istý čas je nás
o 174 menej, z toho 60ti nás opustili nezaopatrení. K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 147 detí
a sviatosť birmovania prijalo 162 birmovancov.
Rok – 2022 – 2021
Krsty – 156 – 147
Sobáše – 59 – 40
Pohreby – 174 – 205

Nech vás Pán žehná počas celého nasledujúceho roku 2023.

„Čoskoro sa ocitnem pred posledným Sudcom svojho života. Aj keď, keď sa pozerám späť na svoj
dlhý život, mám veľký dôvod na strach a chvenie, napriek tomu mám radostnú náladu, pretože
pevne verím, že Pán nie je len spravodlivým Sudcom, ale aj Priateľom a Bratom, ktorý sám už trpel
za moje nedostatky, a preto je aj mojím Obhajcom. Vo svetle hodiny súdu sa mi milosť byť
kresťanom stáva ešte jasnejšou. Dáva mi poznanie a dokonca aj priateľstvo so Sudcom môjho
života, a tak mi umožňuje s istotou prejsť cez temné dvere smrti.“
Benedikt XVI.