Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 | 1.štvrtok v mesiaci
18:00 |

Piatok

08:00 | 1.piatok v mesiaci, Zjavenie Pána, slávnosť
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 | 1.sobota v mesiaci
17:00 |

Nedeľa

08:00 | Krv Krista Pána, sviatok
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes 1.1. je slávnosť Bohorodičky Panny Márie, po svätých omšiach bude tradičná vianočná zbierka. Za milodary Pán Boh odplať. 
   
Spovedanie tento týždeň :
– utorok 3.1. chorí Šuja od 8.00
– štvrtok 5.1. chorí od 8.00 a v Rajci 17.00 – 19.00
   
  
Je možnosť zapísať sa na požehnanie domov v sákristií po sv. omšiach. Požehnanie domov bude 6.1. od 13.00 hod.
   
V sobotu bude po svätej omši Novoročný trojkráľový koncert.
   
Rímskokatolícka farnosť Rajec a Mesto Rajec, Vás srdečne pozývajú v sobotu 7. januára 2023 o 18:00 do farského kostola v Rajci na Novoročný trojkráľový koncert.
Účinkujú: Terézia Kružljaková – Babjaková; Gustáv Beláček, klavír; doprovod prof. Daniel Buranovský.
   
Katolícka spojená škola pozýva na ples, ktorý sa uskutoční 21. januára 2023.
Vstupenky si zakúpite v kancelárií školy od utorka.
   
V Ďurčine na Zjavenie Pána 6. januára, nezabudnúť obliecť sa – kto má kroj, do kroja.
   
Úradné záležitosti prosíme vybavovať po sv. omšiach.
   
Ponuka:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Farské listy
– Farská charita ponúka stolový kalendár na rok 2023. Odporúčaný príspevok je: 2,50,-€.
Nachádza sa pri vchode od Pastoračného centra.
   
Prajeme požehnaný a milostiplný rok 2023.

Pozvánky