Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Trojkráľové nálepky s modlitbou požehnania príbytku si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Cena 2 €. Pripomíname nahlásenie požehnanie vašich príbytkov kňazom do 4.1.2022 v sakristii alebo kancelárii. Požehnávať budeme 6.1., 7.1. a 8.1.2023.
 • Veraicon – na mesiac január – pri východe z kostola.
 • Dnes po sv. omši o 9:00 Vás pozývame na kávu do pastoračného centra.
 • Výmena ružencových tajomstiev – dnes o 14:30.
 • Zjavenie Pána (piatok 06.01.2023) – prikázaný sviatok – sv. omše ako v nedeľu. Po sv. omšiach si môžete zobrať požehnanú vodu.
 • Prvá sobota v mesiaci 07.01.2023 – modlitba sv. ruženca 06:15; sv. omša 07:00.
 • VERAICON – farský časopis „špeciál“ si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Je to náš časopis, ktorí pripravovali mladí ľudia z našej farnosti, za čo im srdečne ďakujeme. Dobrovoľným príspevkom 2€  vykryjeme náklady na tlač a podporíme aktivity pre našu mládež.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša po vianočnom období 12.01.2023.
 • Šalgovík :
  • Streda           18:00
  • Piatok           08:00 – Zjavenie Pána
  • Sobota          7:00 – prvá sobota v mesiaci
  • Nedeľa          8:00 – Krst Pána

Prajeme Vám požehnaný Nový rok. Vaši duchovní.


Pozvánky