Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude od poludnia do večernej sv. omše o 17.30. Dnes je výročná ofera. Pán Boh zaplať!
  2. V piatok bude prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Pri sv. omšiach sa požehnáva trojkráľová voda.
  3. Požehnávať domy a byty budeme  na sviatok Troch kráľov, od 14. hodiny až do večera, alebo aj dnes a v najbližších dňoch podľa dohovoru. Ešte stále sa môžete prihlásiť, uveďte aj telef. číslo.
  4. Hodnotný novoročný koncert sopranistky Márie Porubčinovej a jej hostí sa uskutoční v našom farskom kostole popoludní na troch kráľov, 6. 1. 2023 o 16:00 hod. Účastníkom koncertu prajeme pekný umelecký zážitok.
  5. Počas koledovania Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo1 175 eur. Ďakujeme všetkým koledníkom i všetkým rodinám, ktoré koledníkov s láskou prijali a svojimi darmi prispievajú k lepšiemu a dôstojnejšiemu životu rodín v Afrike.
  6. Krsty budú o týždeň.
  7. Upratovanie kostola: Jelšové


Pozvánky